Oppdatering om vedlikehold på banen

7. oktober 2022 – Det arbeides på banen.

Pipelufting

Vanligvis pålitelige etterretningskilder har informert oss om at greenene er blitt pigget/hullet, og at de ble kraftig dresset med sand for et par dager siden.

Dette vil selvfølgelig påvirke spilleforholdene de nærmeste dagene.

Her kan du lese hvorfor det er viktig å pigge og pipelufte greenene regelmessig.

Når du bestiller start-tid fremover, vil du bli møtt av denne “tavlen”.

Det er altså bare matteutslag som gjelder fremover, og det er lurt å ikke bestille tid for tidlig, i tilfelle det er frost.

Oppklaring om banestengning

Det virker det er mange/noen som tror at banen definitivt stenger 15. oktober. Dette er ikke riktig. Det som ble skrevet var at arbeidet med tildekking av greenene ville starte rundt 15. oktober, og at dette arbeidet ville gjøre at banen stenger tidligere enn før om årene, og at nærmere beskjed ville bli gitt.

Vi har fått bekreftet at banen definitivt vil være åpen for spill til og med søndag 16. oktober. Hva som skjer etter det, vil det bli gitt nærmere beskjed om.

En ting er arbeid på banen. .Frost vil også påvirke når banen stenger.

Vintergreener

Videre er det gjort forberedelser til at banen kan spilles med vintergreener fra matte-utslagene etter at banen formelt stenger. 

Du vil kunne spille, men ingen runder vil være handicaptellende, siden banen vil avvike for mye fra det som ligger til grunn for bane- og slope-verdiene.

Eventuelt spill på vintergreener vil det også bli gitt nærmere beskjed om når informasjonen blir gjort tilgjengelig.

Under forhold som dette vil banen definitivt være stengt. Fra februar 2010.
Innhold
Klubben