Oppdaterte lokale regler

De lokale reglene som gjelder på Krokhol er oppdatert.

Det var blant annet nødvendig fordi noen begreper og regelparagrafer er endret etter at golfreglene ble endret i fjor, f.eks. er “hinder” nå “straffeområde” osv. Det er også et krav fra Golfforbundet.

Det er tatt inn i reglene at gjerdet mot RV155 er out of bounds (banekomiteen har lovet å sette opp hvite pinner), og at det er en droppsone på hull 4.

Kanskje den viktigste endringen er at det blir lov å droppe med to straffeslag hvis man ikke finner ballen og ikke har slått et provisorisk slag. Dette er noe de nye golfreglene gir anledning til, men det må inntas som en lokal regel.Vær oppmerksom på at det kan hende denne regelen ikke gjelder i enkelte turneringer. Turneringskomiteen bes merke seg at de må sette det inn i reglene for turneringen hvis denne regelen ikke skal gjelde (kanskje mest aktuelt for klubbmesterskapet).

Dessuten er det tatt inn to tillegg som gjelder fotballgolf og frisbeegolf.

Foreløpig vil ikke de nye reglene bli trykket på scorekortet – vi må bruke opp de vi har, men de vil bli gjort tilgjengelig på eget ark som vil ligge i proshoppen når de er blitt skrevet ut.

Innhold
Klubben