Personvernerklæring

Alle som driver næringsvirksomhet, og som samler personopplysninger (i en eller annen form), skal informere brukere av virksomheten og besøkende på nettsiden om hvordan personopplysninger behandles.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. De fleste personopplysninger som samles inn av Krokhol Golfklubb blir samlet inn gjennom medlemsregistrering og Golfbox.

Krokhol har nå fått sin egen personvernerklæring.

Innhold
Klubben