Gravearbeid

Grøfting på gang

Krokhols egen lille, gule gravemaskin har i lengre tid stått i bakkant av den nederste dammen, men i går så vi til vår forbauselse at den hadde blitt flyttet til den andre siden og sto ved enden av fairwayen på hull 2. Hva gjør den der? tenkte vi.

Da vi kom nærmere viste det seg at det var blitt gravet en grøft helt fra der røret med bekken fra hull 3 renner ut i dammen og frem til der hvor Krokholbekken renner inn i det store røret under fairwayen. Hele grøften ligger i straffeområdet (vannhinderet).

Hva formålet med dette er, blir bare spekulasjon, men det er kanskje for å bedre vanngjennomstrømmingen i den nederste dammen, slik at det også flyter bedre i bekken/rørene på siden av hull 3. Vakkert er det imidlertid ikke på kort sikt.

Med tiden får vi kanskje også en forklaring.

Innhold
Klubben