Oppgradering av hull 5

3. november 2021 – Dugnadsgjengen hviler ikke på sine velfortjente laubær.

Vi har fått rapport og bilder fra Petter og Egil.I dag har vi felt et knippe trær for å få mer sollys til hvit og gul tee 5.

Det ble også tatt ned et par solide sollys- stoppere som har skyggelagt  green 3 noen minutter hver formiddag når vi vil ha beste gressvekstvilkår.

EgilDrenert gul tee hull 5,og lagt slip på veien inn mot tee. Lagt torv ved bro hull 5, og justert på øvre gul tee hull 5.

Innhold
Klubben