Østmarka nasjonalpark

Østmarka nasjonalparkDette ble et lite tema under Tom Runes prat på årsmøtet. For dem som ikke er kjent med saken så tenkte vi at vi skulle videreformidle litt grunnleggende informasjon.

Så vidt vites, kom initiativet fra Oslo kommune, men saken strandet i 2013 fordi de ikke fikk alle de andre kommunene (Ski, Enebakk, Rælingen og Lørenskog) med seg. Det forsøkes imidlertid fremdeles å få staten til å ta et vedtak. Enebakk virker å være den kommunen som er mest i mot.

Østmarka har allerede et naturreservat nordøst for Vangen (flott område forresten og grønnskravert på kartet), men naturvernet er ikke like sterkt i en nasjonalpark, der det blant annet kan tilrettelegges for friluftsliv.

På bildet til høyre kan du se de foreslåtte grensene for nasjonalparken. Både Skjelbreia og Vangen ville bli liggende innenfor.

Nærmeste punkt fra Krokhol vil være omtrent der Høgkrokholveien slutter ved Skjelbreia-vannet.

Her er er par artikler som kan være av interesse:

http://www.aftenposten.no/osloby/Tommel-opp-for-nasjonalpark-i-Ostmarka-129633b.html

http://www.ostmarkasvenner.no/nasjonalpark-i-ostmarka.261851.no.html

Innhold
Klubben