Parkering – igjen

Ettersom det fortsatt er mange som ikke har oppfattet at det er generelt forbudt å parkere oppe ved klubbhuset,
har Tom Rune bedt oss om å minne om parkeringsreglene som gjelder.

Hovedregelen er at alle skal parkere på parkeringsplassen nede ved drive-in-rangen.

Det er flere grunner til denne innskjerpingen:

  • Reguleringsplanen har bestemmelser om hvor det skal parkeres.
  • Trafikken opp og ned på veien forbi gården medfører støv og støy, og innebærer en viss risiko.
  • Noen ganger har det vært så fullt at det har vært vanskelig å ta seg frem og med risiko for å kjøre bort i biler med redskap/lastebil.
  • Parkeringsvolumet har tiltatt med flere aktiviteter og turgåere oppfatter parkering oppe som allment tilgjengelig.

Det kan gis tillatelse til parkering oppe ved klubbhuset etter skjønnsmessig vurdering av behov. Disse bilene vil ha parkeringsbevis.

Tom Rune ber om forståelse for at den nedre parkeringsplassen må benyttes i fremtiden for at det skal bli bedre og tryggere organisering oppe ved klubbhuset.

Innhold
Klubben