Pink Cup-bidraget

Vi har fått følgende melding fra Ragnhild:Totalt innsamlet beløp fra Krokhol GK til Pink Cup ble kr. 7.950,-  Til sammenligning kr. 6.600,- i fjor; en økning på 20 % !

Det var Kr. 4.600,- i startkontingent fra 23 spillere og kr. 3.350,-  for “kjøpte slag”

Vi er skikkelig stolte over det fine resultatet, og takker alle som deltok for bidraget til en god sak!!!!

Pengene er overført til Golf Forbundet.

Hilsen Damegruppen

Innhold
Klubben