Reviderte retningslinjer

for golf i koronatider

Golfforbundet har kommet med nye retningslinjer:Over noe tid har det sakte, men sikkert blitt lempninger på den nødvendige og strenge dugnaden som var i første fase av kampen mot koronapandemien. Fortsatt gjelder de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (vær hjemme om du er syk eller i karantene, hold avstand, unngå ansamling av mennesker, husk håndhygiene og hosteregler etc.).

Både som enkeltpersoner og som organisasjoner har vi et ansvar for at dette ivaretas og smittetallene ikke øker igjen.

I Regjeringens pressekonferanse 7. mai kom imidlertid ytterligere noen endringer som gjør av vi nå finner det riktig å utgi reviderte retningslinjer for golf i koronatider.Hovednyhetene for golf er at det kan avholdes:

  • aktiviteter (f.eks. treningsgrupper og opplæring) for inntil 20 personer som holder minst 1 m avstand til hverandre.
  • arrangementer (f.eks. turneringer) for inntil 50 personer (200 fra 15. juni), med tillegg av ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet. Forutsetningene er videre at:
    • alle kan holde avstand på min. 1 m til hverandre.
    • en ansvarlig arrangør har full kontroll på hvem som er til stede (liste skal føres).
    • det ved innendørsarrangement skal være gode renholds- og hygienerutiner, f.eks. enkel tilgang på håndvask, antibac e.l.

Med bakgrunn i ovennevnte åpner nå NGF for at det kan arrangeres åpne klubbturneringer.Dette betyr altså at treningsgrupper absolutt er innafor.

Og, vi kan også åpne våre turneringer for andre enn medlemmer. Dette er jo spesielt gledelig med hensyn til f.eks. Golfhandelen Open (hvis den er på trappene).

Innhold
Klubben