Saksdokumenter til årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020, i klubbhuset på Krokhol, torsdag 6. februar

Saksdokumentene er nå forskriftmessig gjort tilgjengelig for medlemsmassen, dvs. minst én uke før møtet.For å unngå enhver tvil – årsmøtet er altså IKKE på Sørmarka.

Innhold
Klubben