Det nye handicapsystemet

Overgangen til WHS 1. mars 2020

Vi tror at vi tidligere har skrevet at det nye handicapsystemet ville tre i kraft ved nyttår. Det er ikke tilfelle. Det trer i kraft fra 1. mars.

Så hvis du har savnet å få informasjon om årsrevisjonen, er dette sannsynligvis årsaken. Selv om vi ikke har funnet informasjon om dette, regner vi med at denne revisjonen bortfaller i år, siden alle vil få nytt handicap likevel.

Norges Golfforbund har nå en litt mer lettfattelig forklaring av det som kommer til å skje ved overgangen:

Hva skjer med mitt handicap i overgangen til nytt handicapsystem?

Handicaptellende runder registrert i GolfBox i perioden 1. januar 2017 til 29. februar 2020 blir brukt til å beregne nytt handicap, og resultatene fra denne perioden blir omregnet til det handicapet du spilte til i de rundene. For at en runde skal kunne bli brukt i overgangen må følgende data være tilgjengelig for runden:

  • Bruttoscore eller Stableford-poengsum, og
  • Banens par, og
  • Baneverdi, og
  • Slopeverdi

Ditt nye handicap blir da gjennomsnittet av de åtte beste av de siste 20 rundene i denne perioden.

NB! En runde hvor det bare er registrert en Stableford-poengsum inneholder ikke nok informasjon til at det kan bli beregnet hvilket handicap det ble spilt til i den runden.

Hva skjer om jeg har færre enn 20 runder registrert før overgangen?

Dette løser systemet automatisk ved at gjennomsnittet blir beregnet på et færre antall runder, i forhold til hvor mange runder du har registrert. Dette er det en egen beregningstabell på.

Eksempel: Hvis du har 9 runder blir gjennomsnittet beregnet ut ifra de beste 3 rundene.

Denne tabellen blir også benyttet inntil en spiller har registrert 20 eller flere runder.

Spillere med 0-19 runder registrert får én fiktiv runde lagt inn som tilsvarer et resultat likt EGA handicap + 2,0. Denne fiktive runden medfører at det ikke blir så stor forskjell mellom “gammelt” EGA handicap og nytt WHS handicap.

For spillere som ikke har noen runder registrert i det hele tatt vil nytt handicap bli det samme som gammelt EGA handicap, pga. den fiktive runden.

Jeg har bare registrert Stableford-poengsum på mine runder i GolfBox. Kan disse brukes til å beregne nytt handicap?

Hvis det i tillegg til Stableford-poengsum er registrert par, baneverdi og slopeverdi kan slike runder bli med i beregningen av nytt handicap.

Kan mitt handicap bli endret mye ved overgangen?

Det er vanskelig å forutsi om eller hvor mye ditt nye handicap blir endret i forhold til ditt “gamle” EGA handicap. Det kan bli høyere, lavere eller det samme. Dette avhenger av hvilke runder du har registrert og hvor mange runder du har registrert.

Mer informasjon

NGF har mer informasjon om det nye World Handicap System på nettstedet sitt. Vi anbefaler at du klikker på knappen og leser det som står der.

WHS-nettsted

WHS har dessuten sitt eget nettsted, der du kan finne mer utfyllende informasjon og detaljer (på engelsk)

Regne ut selv?

Du kommer frem til handicapforskjellen (handicap differential) ved å trekke baneratingen (for menn som spiller Krokhol fra gul tee er dette 69,4) fra den justerte bruttoscoren. Denne differansen ganges med 113 (nøytral slope). Det resulterende tallet ganges så med sloperatingen (for menn som spiller Krokhol fra gul tee er dette 133). Resultatet avrundes til én desimal.

En 90-runde fra gul, gir en handicapforskjell på 16,8 for menn.

Dette er “handicapet du spilte til” i NGF-terminologi, og det er dette som brukes i utregningen av handicap ved å ta gjennomsnittet av de beste 8 av de 20 siste rundene.Redaktøren, som hadde handicap 16 ved sesongslutt, vil etter alt å dømme starte den nye sesongen med et handicap på 17,2, så det er nok riktig som de sier, at dem som er på vei opp, generelt vil få et litt høyere handicap.

Du finner alt tallmaterialet du trenger på siden din i Golfbox, under “Score” på venstre side.

Alle bane- og slopeverdiene finner du på hjemmesiden.

Så hvis du er nysgjerrig på hva du vil starte sesongen på, er det bare å sette i gang å regne.

Innhold
Klubben