Seniorcup – avklaring?

Vi har fått følgende redegjørelse fra den turneringsansvarlige for årets første seniorcupturnering på tirsdag 12. mai:

Det ble avviklet seniorturnering 12.5. som planlagt. Og i motsetning til mandag var værgudene helt på vår side. Først kl 1430 begynte det å regne, da var vi vel i mål. Pga sykdom og reisevirksomhet måtte vikar, dvs undertegnede, ta seg av turneringen. Det var noe uklarheter mht klasseinndeling, det var på forhånd besluttet å ha bare A og B klasse, uten at dette var formidlet til medlemmene, og plasseringen av skille mellom A og B (hcap 27,9) ga noen uheldig utslag.

Så selv om de vanlige toppet hhv A og B er ballen spilt over til Turneringskomiteen for avklaring før neste tirsdag. Premieutdeling ble sløyfet (skjer neste tirsdag!), og vikaren har inntil videre beholdt startkontingenten som lommepenger. Resultater vil komme når komiteen har bestemt hvordan det skal “se ut”.

Mvh

Petter Tomren

Innhold
Klubben