Vi slår et slag for…

…Nærspillområdet

Det er synd at nærspillområdet vårt er relativt lite benyttet, for det er et særdeles fint område å jobbe med de viktige korte slagene. Her kan du slå wedger opptil 60 meter, trene på chipping og bunkerslag. Det er ingen green her, men gressflaten er fairwayklippet, og i øyebelikket antagelig det beste gressunderlaget du finner på banen. Det er to bunkere, én flat og én med “leppe”, og det er satt opp flere flagg som kan brukes som mål.

Hvis du ikke er klar over det, ligger dette fine treningsområdet rett bak våningshuset på Krokhol gård, mellom greenen på hull 1 og riksvei 155. Adgang er fra sti fra veien (omtrent der snarveien kommer opp fra parkeringsplassen) og ved å gå rundt klubbhuset og oppstillingsplassene for banemaskinene.

God plass til trening bak våningshuset på Krokhol gård

Innhold
Klubben