Seniorcupen 2023 – sesonggjennomgang

22. oktober 2023
Som kjent arrangeres det Seniorcup hver tirsdag kl. 11.30 gjennom hele sesongen.

Det følgende er en gjennomgang av aktiviteten for medlemmer (og gjester) over 50 år.

Deltakelse

Når vi tar med senioravslutningen ble det i alt arrangert 14 Seniorcup-turneringer i 2023. Det er 3 færre enn i fjor. Nedgangen har samme årsak som for Mandagscupen: til sammen 4 avlyste turneringer – to på grunn av mangel på regn i mai og to på grunn av for mye regn i august. Antall deltakere var omtrent det samme.

I år inkluderer vi den tradisjonelle avslutningsturneringen, som i år ble avholdt 3. oktober.

Når vi ser bort fra de avlyste turneringene (som påvirker antall runder spilt, var aktiviteten omtrent uendret fra i fjor. Gjennomsnittlig antall deltakere var omtrent den samme.

Klassefordelingen er imidlertid endret, fordi klasseinndelingen ble endret i år. Det har i mange år blitt spilt i tre klasser, men man kom altså til at det ikke er mange nok deltakere til det.

Det er imidlertid en stor skjevhet i deltakelsen, og vi lurer på om ikke Seniorgruppen ville gjøre lurt i å justre handicapgrensene neste år. Med bare tre deltakere i snitt, blir Order of Merit i A-klassen så å si meningsløs, og det har den vært i mange år.

Middelhandicap blant årets deltakere var ca. 25 (både gjennomsnitt og median). Hvis klasse A hadde vært for spillere 0 – 25, og B-klassen hadde vært for deltakere med handicap over 25, hadde deltakelsen i de to klassene vært tilnærmet lik (henholdsvis 110 og 92 runder). Med denne inndelingen, hadde det vært 19 deltakere i A-klassen og 15 i B-klassen i sesongens løp.

Antall deltakere i hver turnering var ganske jevn.

Diagrammet er nok litt misvisende, for når vi ser på tallene, så var deltakelsen faktisk ganske jevn. Som i Mandagscupen var det best deltakelse i slutten av juni, men siden Seniorcupen spilles på samme tid hver uke, holdt deltakelsen seg oppe utover høsten, siden det ikke var nødvendig å ta hensyn til tidlig solnedgang.

Uansett, så har deltakelsen i Seniorcupen stått på stedet hvil, eller vært svakt fallende i flere år, og det er åpenbart et behov for å rekrutere nye deltakere.

Og ikke bare det – det er nå svært få damer som deltar på regelmessig basis.

Redaksjonen bistår gjerne hvis det igangsettes rekrutteringstiltak før neste sesong – for eksempel  med en “lavterskel” scramble-turnering for å sparke i gang sesongen.

Godt grunnlag for å rekruttere flere

I henhold til medlemsstatistikken, har vi 194 medlemmer over 50 år, og 136 av disse har spilt selskapsrunder i år. En kanskje mer aktuell målgruppe er dem over 65 år (anledning til å spille på dagtid). Der har vi 92 medlemmer, hvorav 64 har spilt selsapsrunder i år.

Det var bare to som deltok i alle turneringene: Bjørn Hallme og Asbjørn Solevåg. Som man kan se, var det 8 stykker som deltok i 10 eller flere turneringer. Flertallet av deltakerne deltok kun i noen få turneringer.

Asbjørn Solevåg
Bjørn Hallme

Årets vinnere

I A-klassen var det stort sett tre stykker som vekslet på å toppe pallen, med et lite unntak tidlig i sesongen.

Det var litt mer mangfold og spredning av godene i B-klassen, der det var 7 forskjellige vinnere. Totalt ble altså de 26 førstepremiene fordelt på 11 spillere. I fjor delte 19 spillere på 48 førsteplasser (i 3 klasser).

Vi saumfarte startlistene også for Seniorcupen, for å se hvilke utslagssteder som ble brukt.

A-klassen favoriserte 52-sløyfen, men 47-sløyfen ble brukt i økende grad ettersom sesongen skred frem.

I B-klassen var 42-sløyfen den mest populære, men 47 ble også mye brukt.

Vinnerstatistikk

Orders of Merit

Det ble ikke så aktuelt i år, siden det ble spilt færre turneringer enn normalt, men vi gjentar (som vi gjør hvert år) at Seniorgruppen bør sette en begrensning på antall tellende runder, slik at de som ikke har anledning til å spille hver tirsdag formiddag, også kan gjøre seg håp om å nå opp i Orders of Merit.

A-klassen

Som vanlig må vi vel nesten si, ble det Olaf Thomassen som tok seieren i A-klassen. Han spilte flest turneringer og vant flest ganger, så den saken var mer enn biff.

Også som vanlig, ble han fulgt av Arve Bjerke og Lars Sandberg, som byttet plasser i rekkefølgen fra i fjor.

B-klassen

Her var det flere som hadde tilnærmet like mange turneringer, men Harald B. Nilsen tok en suveren seier, blant annet ved å vinne fire av dem.

31 poeng var forspranget til Asbjørn Solevåg på andrplass, mens fjorårsvinneren, Sander Lund, måtte ta til takke med tredjeplass i år. En plass han delte med Bjørn Hallme. Disse to var fem poeng bak Asbjørn.

Premiene for OoM-vinnerne ble delt ut på senioravslutningen, og besto av flasker med edle dråper fra et herværende statsforetak.

Før om årene ble det gjerne kåret en ÅRETS SENIOR, men det er det visst slutt på. Det er en tradisjon vi gjerne ser at Seniorgruppen gjenopptar.

Vi gjentar oppfordringen fra i fjor:

Alle seniorer i klubben bør prøve seg i Seniorcupen

Vi har 194 medlemmer på 50+ (92 65+) og som dermed er senior-kvalifisert. En god del av disse spiller mange runder, men ikke turneringer.

Vi vil våge påstanden om at de ville hatt enda mer glede av golfen hvis de slang seg med på noen Seniorcup-turneringer der, til tross for at vi vektlegger resultater her, vekten i hovedsak er på det sosiale.

Det er ofte gode forhold også på tirsdager (ikke bare på mandager).

Her er noen bilder fra årets siste “ordinære” Seniorcup, 26. september.

Hovedbildet er fra senioravslutningen

Innhold
Klubben