Sesongstatus fra styret

Med relativt tidlig baneåpning har vi på Krokhol kommet fint i gang med sesong-2019 aktivitetene. Turneringene er i god gjenge med oppslutning som øker passe i takt med temperaturene.

Golfhandelen Open ble vellykket i år også med forhåpentlig fornøyd sponsor, og søndagens ‘Åpen dag’ kan med litt trimming av opplegget bli et bra årlig tilbud til golf-interesserte enten de er ute med køller, fotball, eller frisbee. Tilbakemeldingene fra spillere og gjester er gode.

Fra åpningsdagen 2019

Folksomt under Golfhandelen Open

Banen er i god stand. Det jobbes iherdig fra baneeier og banekomite, og Tom Rune vil i tiden fremover prioritere dreneringsarbeid for å ta unna fuktområder og forebygge nye. Han har søkt og fått innvilget støtte til deler av kostnadene som er brukt så langt.

Greenene framstår stadig bedre, og det er lånt inn utstyr som gir god lufting i øverste jordlag på greenene med mål om optimale vekstforhold.Mulighetene for bedre dekke (asfalt) på utslagene på rangen og korrigering for sig og skjevheter på tee-ene på banen skal vurderes. Ideen om å bygge tak over 3-5 rangeutslag er også hentet fram fra forslagsskuffen med skisse og kostnadsoverslag som neste steg.

Regelkurs har vi ikke fått stablet på beina, men har ikke gitt opp å finne kursholder. Vi har et godt tilsig av nye medlemmer, og håper de trives i klubben og på banen.

Fra klubbtreningen våren 2019

Og så har NGF sine folk har nylig slopet banen på nytt slik de skal med fast frekvens, oppdaterte slopetabeller kommer på nettside og oppslag i løpet av kort tid.

 

Styret ønsker alle en god sommer!

Innhold
Klubben