Siste utgave av korona-reglene

26. mai 2021 – Golfforbundet har kommet med nye retningslinjer

Regjeringen åpner opp – det gir mulighet for flere turneringer
Men turneringer med deltakere fra andre kommuner må avklares med kommunen.

Publisert tirsdag 25. mai 2021

Fra torsdag 27. mai går Regjeringen til andre trinn i gjenåpningsplanen. Det frarådes ikke lenger å reise innenlands, men de sier samtidig at det er viktig at man planlegger reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder og at dette er særlig viktig for alle som reiser fra områder med høyt smittepress.

Det er viktig å merke seg at det ved arrangement/turneringer oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke turnering i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå. De oppfordrer til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

Det oppstår stadig plutselige og overraskende lokale utbrudd i alle deler av landet. Kommunene håndterer disse med ulike tiltak som er strengere enn de nasjonale, men tilpasset stedets størrelse, utbruddets karakter etc. F.eks. finnes det kommuner som kun tillater 20 personer på arrangement/turneringer. Det gjør det vanskelig å ha ett sett med entydige og like regler som alle i golf-Norge kan forholde seg til. I kommuner som ligger på tiltaksnivå A og B, samt ytterligere noen med høyt smittepress, er det uansett ikke tillatt med arrangement, herunder alle typer av turneringer.

Med bakgrunn i ovennevnte har NGF tolket bestemmelsene dithen at det på nasjonalt nivå (ikke kommuner med høyt smittepress) åpnes mulighet for å avholde åpne klubbturneringer med inntil 200 voksne og regionsturneringer for inntil 200 barn og unge under 20 år. Forutsetningene for å kunne avholde slike turneringer er at:

  • arrangøren (og eventuell vertsklubb) vurderer det som et smittevernmessig trygt arrangement som de vil gjennomføre i henhold til covid-19 forskriften og smittevernveilederen for idrett.
  • kommunen som anlegget ligger i har gitt sin godkjenning til at det inviteres deltakere fra andre kommuner.
  • turneringen gjennomføres med løpende start (ikke shotgun) og uten ansamling av folk før, under og etter.

Golfklubbene i Nordre Follo har altså fått det nødvendige klarsignalet fra kommunen til å arrangere turneringer, slik bestemmelsene krever.

Fortsatt må det være løpende start – ingen shotgun.Bilde: Stefan Johansson

Innhold
Klubben