Slicers’ Bridge

16. september 2021 – Vi har fått følgende rapport fra vår korrespondent veisjefen, a.k.a. Petter Tomren.Som veisjef fikk jeg lov å kjøre på de siste tre lassene med asfaltslip til begge sider av Tom Rune og Egils bro. Alternativt navneforslag fra meg er Slicer’s Bridge. Tillot meg også å valse.

Nå gjenstår offisiell åpning.

Innhold
Klubben