Søker forsterkninger

til turneringskomiteen

Vi har fått følgende anmodning fra turneringskomiteen:Gode Krokhol golfere.

Turneringskomiteen har som navnet sier ansvaret for å tilrettelegge alle turneringer som skal gjennomføres på Krokhol. Det er relativt arbeidskrevende både tilretteleggelsen og gjennomføringen. I 2014 ble det gjennomført 67 turneringer av ymse slag hvor medlemmer av turneringskomiteen hadde en finger med i spillet.

Turneringskomiteen er blitt redusert i 2015 fordi to av medlemmene har trukket seg ut. Skal vi i fremtiden også kunne holde et høyt antall turneringer er det av største viktighet at vi får forsterkninger.

Dagens turneringskomité består av 66,6 % pensjonister og det er ønskelig at de resterende 33,3 % får selskap av to personer til av omtrent samme «lave» alder.

Så dersom du kunne tenke deg å yte en service ovenfor dine klubbkolleger så ta kontakt med undertegnede eller snakk med oss ute på Krokhol. Turneringsstart, vårsleppen, er i år satt til 10.05.

Med golfhilsen

Jens Kr ToftebergKontaktinformasjon for Jens finner du her.

Innhold
Klubben