Status-rapport nr. ?

4. november 2023

De fleste har vel skjønt det, siden vi har hatt hvit nedbør, men nå har vi fått bekrefet at drive-in-rangen også er stengt for sesongen. Sløvt nok har det til i dag stått at den var åpen.

Ellers har vi fått en oppdatering fra Tom Rune angående de pågående dreneringsarbeidene:

Hovedledningen fra Paddetjernsdalen er nå byttet i hele lengden og dugnadsgjengen fikk etablert midlertidig erosjonssikring i innløpskum. Neste år vil det mures en permanent sikring.

(Takk til Olaf Thomassen for hovedbildet)

Vi har drenert hele innspillsområde for hull tre og etablert sluk og drenskummer i tillegg til systemdrenering. Det nærmeste røret på bildet med to rør kommer fra den nye dreneringen og overvannskum.

Nå er snøen gått og vi tenker å starte opp på hull 9. Her blir det å forsøke å fange vannet fra et betydelig oppkomme i første delen av fairway. Dette skal ikke skade gresset på fairway men regner med at det tørker opp før neste vår hvis det gjør det.

Vi vil også forbedre dreneringen i dumpen før green hull 9.

Ser ut til at mildværet fortsetter en tid så det er gunstig.

Innhold
Klubben