Støtt juniorarbeidet

6. september 2023

Ny giv i juniorarbeidet

Da Krokhol Golfklubb var ny, var det en stor og aktiv juniorgruppe i klubben, men etter hvert dabbet det av, og det har lenge vært få aktive juniorer i klubben.

Nå er imidlertid saken en annen, og som en del av den store medlemsøkningen vi har hatt de tre siste årene, har det også kommet mange juniorer (dvs. medlemmer under 20 år). Faktisk har vi nå 67 medlemmer som er 19 år eller yngre i år, og 52 som vil være juniorer også neste år.

Disse ønsker vi å ta vare på. Det har allerede startet med gratis juniortrening, men vi ønsker altså å gjøre mer, og da er det viktig å ha ressursene til det.

Det ønsker også golfforbundet, som har startet noe som heter

IMPACT SUPPORTER

under mottoet

Støtt juniorgolf i Norge – bli en supporter

Forbundet sier:

Arbeidet med barn og unge er en langsiktig oppgave for golf-Norge og NGF. En viktig del av satsingen er å gjøre klubbenes økonomi bærekraftig.

NGF arbeider med å involvere næringsliv og privatpersoner som supportere. Midlene vi får inn skal gjeninvesteres, og føres tilbake til klubbene.

Du kan bli medlem i supporterklubben ved å gi en støtte på minimum kr. 350,-. Kr. 100,- av din støtte går til innkjøp og utsendelse av velkomstgave. NGF tar seg av alt det praktiske. Resten av pengene går til klubben du velger. Klubben velger hvordan de vil forvalte gavene i arbeidet sitt.

Hvordan blir du en supporter?

Du trenger ikke skanne noen QR-kode hvis du ikke vil. Klikk på bildet nedenfor, og du blir tatt til nettsiden der du kan registrere deg som supporter.

Klikk på bildet for å gå til tiltakets nettside og melde deg på

Nettsiden til golfforbundet gjør det mulig å spore hvor mange supportere som melder seg, så dette kommer vi til å følge opp.

Innhold
Klubben