Topp 5

i pensjonistmedlemmer (JK)

Norsk Golf fortsetter å grave i medlemsstatistikken til NGF.

I den siste artikkelen i serien tar de for seg hvor mange av medlemmene i klubbene som er “pensjonister”, det vil si over 67 år.

Oslo GK er klubben med suverent flest pensjonister, men når man ser på andeler så kommer Krokhol på 5. plass:

Topp-10 høyest andel pensjonist-medlemskap (67+)
1. Husøy GK – 55,32%
2. Grini GK – 41,35%
3. Hinnøy GK – 38,03%
4. Alsten GK – 35,29%
5. Krokhol GK – 34,95%
6. Vestfold GK – 33,10%
7. Tingvoll GK – 32,26%
8. Ekholtbruket GK – 30,82%
9. Ski GK – 31,72%
10. Randaberg GK – 30,00%

Interessant nok har de fleste av disse klubbene 9-hullsbaner. Også interessant er det at begge golfbanene som befinner seg i Ski kommune kommer inne på topp 10.

Innhold
Klubben