Turneringer 2016

Turneringskomiteen har tydeligvis hatt møte, og vi har mottatt følgende rapport.

Informasjon fra Turneringskomiteen – 2016

Det er fremdeles noen måneder til turneringene et i gang, men vi vil allikevel nå gå ut med noe informasjon. Vi har fått noen innspill fra medlemmene, noe vi er takknemlige for.

Det tas sikte på å åpne turneringssesongen en uke tidligere enn i fjor. Det blir Vårsleppen den 01.05, dersom banen er åpen.Mandagsturneringene starter også en uke før fjoråret og første turnering blir således 02.05. Videre vil vi utvide sesongen med to turneringer, dersom det lar seg gjøre av lysmessige årsaker. Vi vi ikke starte turneringene senere enn kl. 17.00, da det fremdeles er noen av våre medlemmer som arbeider.Nytt av året for mandagsturneringene er at vi kjører Stableford og Slaggolf front og back, annen hver gang, Det blir altså to påfølgende mandager med Stableford og to påfølgende mandager med Slaggolf osv.For å få en mer jevn fordeling på klassene har vi endret inndelingen slik at de som spiller i kl. A har hcp opptil 14,9 kl. B 15.0 tom 22.9 og kl. C 23.0 og videre. NB. Ved turneringer som har nasjonal forbindelse er maks handicap 36, f.eks. Nordea Pairs.Premiering ved mandagsturneringer vil fremdeles være «Krokhol» penger, mens vi ved de andre turneringene vil søke å finne andre former for premiering.18 hulls turneringer, som rene Stableford turneringer, har vært de eneste turneringer hvor de beste spillerne kunne få justert sin handicap, men siden reglene nå er endret er ikke behovet det samme. Imidlertid har vi nå minst en søndagsturnering hver måned, utenom juli. Nytt av året er at vi vil arrangere en flagg turnering på høsten.Det å arrangere søndagsturneringer krever som alt annet bemanning og turneringskomiteen synes det er OK så lenge fremmøtet er godt. Vi vil derfor i år innføre at det er minst 10 påmeldte i golf boks pr. påmeldingsfristen.Det har vært noe endring i komitéens sammensetning og for 2016 har den følgende medlemmerDet å arrangere søndagsturneringer krever som alt annet bemanning og turneringskomiteen synes det er OK så lenge fremmøtet er godt. Vi vil derfor i år innføre at det er minst 10 påmeldte i golf boks pr. påmeldingsfristen.Det har vært noe endring i komitéens sammensetning og for 2016 har den følgende medlemmer

Marit Bjørnstad, Knut Storm Hansen, Per Frode Haugen. Ragnhild og Finn Arne Johansen, Jens Kr. Tofteberg, Stine Torgersen og Rita Åse.Avslutningsvis får vi leve med det håpet at det blir en varm og tørr golfsesong som varer lenge

Med golfhilsen for turneringskomiteen

Jens Kr. Tofteberg

Innhold
Klubben