Turneringskomiteens virke og dens gode hjelpere

Vi har fått følgende epistel fra Jens angående turneringskomiteens gjøren og laden.På tampen av golfsesongene kan det være greit å få et innblikk i Turneringskomiteens (TK) virke gjennom en golfsesong.

TK består i øyeblikket av 9 medlemmer, 4 pensjonister lønnet av NAV, og 5 som er lønnet av annen arbeidsgiver, disse, som alle andre i golfklubben, stiller seg til rådighet til beste for klubbens medlemmer.

Selv om TK har et felles ansvar for klubbturneringer, er det interne bestemt at det er en kollektiv ledelse på tre (dog med en formell utad leder for TK). Av disse er én ansvarlig for teknisk opprettelse av seniorturneringene, men en annen tar seg av det tekniske med å opprette øvrige turneringer.

Videre ble det i 2018 opprettet en premieringsgruppe, som fikk ansvaret med å fastsette og anskaffe premier til de forskjellige turneringer. Dette for å unngå «polsk riksdag» et par dager før en turnering.

TK har et felles møte i februar/mars som har til formål å fastsette turneringsprogrammet for sesongen. Det blir vurdert hvor mange som har meldt seg til de forskjellige turneringene, f.eks. om det er bryet verdt å arrangere helgeturneringer dersom interessen er laber. Det blir videre vurdert «innkommende forlag til andre typer turneringer» osv.

Så snart programmet er fastsatt, gjøres en fordeling blant medlemmene over hvilke turneringer den enkelte har ansvaret for, noe som i praksis ikke lar seg gjennomføre i en periode på 8 mnd. Fleksibiliteten ligger i at gruppen er godt sammensveiset og tar «vaktene» for hverandre ved behov.

Den som er turneringsleder på den enkelte turnering, skal påse at turneringen er riktig satt opp, og hvis ikke, korrigere oppsettet (det kan hende at den som først satte opp turneringen har «rotet» noe).

TK går så i dvale, for så å legge ut turneringsprogrammet på Golfbox i løpet av april.

Imidlertid er det én turnering som TK ikke har blandet seg inn i, Matchplay-mesterskapet. Her har TK vært så heldige at de siste årene er det Jon som har fikset denne, og det er ikke lite arbeid som ligger bak administrasjonen av et slik turnering. Denne har gått på skinner i alle år, og TK kommer til å spørre Jon om han også i 2019 kan ta ansvaret for denne prestisjefylte turneringen.

Men det er en «hjelper» til som fortjener å bli husket i slutten av sesongen, nemlig den som har åpnet kaféen før åpningstid i helgene, slik at TK får en kopp kaffe tidlig på morgenen, som setter frem en kanne kaffe, til etter mandagscupen, som tar beskjeder om avmeldinger og som skriver ut scorekort osv. Du er en knupp, Kari.

Turneringssesongen er offisielt over og TK takker alle som har deltatt i turneringer, eller på annen måte bidratt til denne golfsesongen og ønsker alle vel møtt i 2019.

Med golfhilsen

Jens Kristian Tofteberg

Jens Kristian Tofteberg

Turneringskomiteens egen side

Innhold
Klubben