Varme-quiz

Golf & Quiz 2018 – 2. juli

Termometeret krøp faktisk over 30 grader i dag, og en “nådeløs” sol gjorde at det var mange paraplyer som gjorde tjeneste som parasoller under årets utgave av Golf & Quiz. Vann var også et aktuelt avkjølingsmiddel.Det var 23 påmeldte, og det gjorde at det ble en lett blanding av 3-erlag (5) og 4-erlag (2). Vi får gi varmen skylden for at det gikk litt tregt. Dessuten skulle det jo svares på spørsmål underveis. I år var (så vidt vi kan huske) alle spørsmålene golfrelatert. Noen krevde litt gjetting, mens andre var ganske greie.

Vi spilte Texas Rumble, et lagturneringsformat  basert på individuell score (stableford) der lagets scorer er: hull 1-3: ballens beste score, hull 4-6: ballens 2 beste scorer, hull 7-9: ballens 3 beste scorer.

Quizen

Med så “komplisert” scoring var det ikke bare-bare å fylle ut scorekortet. Og i tillegg skulle det altså leveres svar på de 18 spørsmålene. Det var nok ikke alle som ble besvart tilfredsstillende ute på banen.Men når man har et effektivt sekretariat, så blir alle scorekort og spørsmålsskjemaer håndtert uten problemer (dette eer en antagelse basert på den avslappede posituren til de involverte).

Resultater

Siden hverken Texas Rumble eller Golf & Quiz er standard turneringformater, lar det seg ikke gjøre å legge inn resultatene i Golfbox. Derfor kommer resultatene her. Fine premier var det også. Det kan virke som dem av det flytende slaget var mest populære.Den eksakte resultatlisten, med detaljer er dessverre gått tapt (defekt minnepinne).

Kuriøst nok var at de som var best på golf var dårligst på quiz og motsatt. I år var det imidlertid bare sammenlagtresultatet som ble premiert. Men det var 4 lag som fikk 47 poeng og dermed ble kriteriet beste golf-poeng som skulle telle, men her var det også 2 lag som begge hadde 41 poeng (på golfen) og 6 poeng på quizen.Så vinnerne ble lag 4 (Egil, Elin, Espen og Petter) og lag 7 (Marit, Bjørn Erik, Sander og Hanne).Men de 2 andre lagene på 47 poeng totalt fikk også en liten premie.

Galleri

Innhold
Klubben