Virkelig bra forhold

2015-06-20- (1)Så bra som den er nå er det faktisk lenge siden banen har vært.

Da varmen endelig kom, ble det virkelig fart på greenene, og sporene etter vinterskade er nå omtrent borte. Unntakene er greenen på hull 3 og nedre del av greenen på hull 4. På den siste er et par små områder bli sådd på nytt og fått duk over seg. Disse områdene er å betrakte som GUR, med obligatorisk dropp.

Sammen med vertikalskjæring i forrige uke, skarpere kniver og lavere klippehøyde har det gjort greenene virkelig bra. Det ble målt 8 på stimpen i går, og uten nedbør bør de bli enda litt raskere. Jevne og fine, og derfor gode å putte på er de også.

2015-06-20- (3)På fairwayene er det nå lite vinterskade igjen, og alle er tørre, med unntak av noen notoriske områder her og der. De fleste av disse er imidlertid ikke i nærheten av der de fleste slår, så det er egentlig ikke noe å bekymre seg om. Rullen er nå blitt såpass bra at man må ta hensyn til den der det er fare for å rulle ut i vann eller rough, for eksempel andreslaget på hull 5 og utslaget på hull 7.

Roughen klippes slik at det skal være greit å finne ballen. Den er imidlertid lang nok, og såpass seig, at det straffer seg å ikke treffe fairway.

Konklusjon: strålende.

Innhold
Klubben