600 medlemmer

21. juli 2023

Vi er nettopp blitt informert om at klubben nettopp har passert 600 medlemmer. Det er ikke rekord, men det er det meste medlemstallet har vært på minst 13 år.

I skrivende stund er 602 medlemmer er det nøyaktige tallet, og av disse er det rundt 150 som har meldt seg inn i år.

Vi har ført en løpende fortegnelse av dem som har meldt seg inn via skjemaet på hjemmesiden og det er en jevn fordeling på de forskjellige medlemskategorien:

  • 22 % – Senior m/spillerett
  • 21 % – Ungdom m/spillerett
  • 20 % – Student
  • 19 % – Yngre senior m/spillerett
  • 18 % – Senior u/spillerett

92 % er menn og 8 % er kvinner – og vi skulle vel ønsket oss flere damer.

Snitthandicapet til de nyinnmeldte er 42, mens middelverdien  (median) er 54. Dette gjenspeiler at klubben tiltrekker seg mange nybegynnere, spesielt gjennom de populære VtG-kursene.

Klubbens medlemmer blir stadig yngre. Mens gjennomsnittsalderen for bare noen år siden var over 50 år, er gjennomsnittet for de nye i år bare 32 år. Medianen er så lav som 27 år.

De nyinnmeldte kommer fra 39 forskjellige klubber, men hovedkategorien er “Ingen”, hvori 52 % av dem faller. Dette gjenspeiler også VtG-aktiviteten.

18 % kommer fra naboklubber (definert som klubber i Oslo-området), 16 % kommer fra klubber andre steder i landet, mens 14 % kommer fra typiske “postkasseklubber”. De gjenværende 5 % er gamle Krokholinger som har meldt seg inn igjen.

Innhold
Klubben