Adjø til en del medlemmer

7. januar 2024

Ankomsten til et nytt år gjør at det publiseres oppdateringer av ymse slag.

1. januar ble dem som har meldt seg ut av klubben registrert som tidligere medlemmer, og vi kan nå gi en oversikt.

Som nevnt da vi tok for oss alle de nye medlemmene vi fikk i fjor, er det ingen bindingstider eller aksjer som må kjøpes av dem som vil være medlemmer på Krokhol. Derfor er vi vant til at det blir en del utskiftninger i medlemsmassen.

Så vidt vi har kunnet finne ut fra Golfbox, var det 156 medlemmer som meldte seg ut før fristen. Det er faktisk 25 % det, så det vi fortsatt være nødvendig drive med medlemsverving også i år.

Der er jo VtG-kursene den viktigste aktiviteten.

NB! Ingen av disse har meldt seg ut. Vi syntes bare at det var et fint bilde.

Medlemmer som melder seg ut gjør det selvfølgelig av forskjellige årsaker. Noen har kanskje fått helseproblemer og må gi seg med golf. Noen har kanskje flyttet til andre deler av landet eller andre deler av byen.

Og noen har funnet ut at golf ikke er noe for dem etter å ha prøvd ett år eller to. 42 % har nemlig over 36 i handicap.

Ellers gjenspeiler de utmeldte medlemsmassen generelt, med en gjennomsnittsalder på 33 (median 29) og et snitthandicap på 32 (median 30). Eldste utmeldte er 89 år, mens den yngste er 10. Vi har nå 138 færre mannlige og 18 færre kvinnelige medlemmer.

Vi håper selvfølgelig på bedre vær i år enn det til tider var i fjor

10 % av de tidligere medlemmene har meldt seg inn i (eller var allerede medlemmer) i en naboklubb (definert som en klubb i Oslo-området), mens 7 % er medlemmer andre steder i landet. Bare én person har forlatt Krokhol og meldt seg inn i en typisk “postkasse”-klubb. 82 % står fortsatt oppført med Krokhol som hjemmeklubb. Det betyr i praksis at de har gitt seg med golf, enten midlertidig eller for alltid. De aller fleste som meldte seg ut, hadde meldt seg inn i løpet av de siste tre årene.

Men det er altså nesten 500 igjen, og vi regner med at vi er over den streken etter det første VtG-kurset. Det betyr at de som er igjen fortsatt vil ha uforskammet god tilgang til utgangstider på banen. Det er en av de største fordelene ved å være medlem på Kroken.

Ellers minner vi på at det er en simulatorturnering 21. januar.

Innhold
Klubben