Årsmøte 2024 – Innkalling

14. januar 2024
Styret har vedtatt at årsmøtet 2024 skal avholdes på

Sørmarka, torsdag 15. februar kl. 19.00

m.a.o. en måned tidligere enn i fjor. Så vi er tilbake til det vanlige tidspunktet.

Som vanlig, i henhold til vedtektene, må saker som ønskes å bli tas opp på årsmøtet sendes til styret senest to uker før, og endelige sakspapirer blir lagt ut senest en uke før.

De av gruppe- og/eller komitélederne som ikke har sendt inn årsmelding bes også gjøre det snarest.

Begge deler kan sendes til 

stefan@johansson.com

Saksdokumentene blir lagt ut her på nettstedet.

Styret ønsker også å få inn nominasjoner til årets ildsjel, senest en uke før møtet, m.a.o. innen 1. februar.

Årets ildsjel er altså den som du mener gjorde den største innsatsen for klubben i 2023, og da tenker vi ikke bare på det sportslige, men på folk som har gjort en stor innsats for klubben på alle områder.

Det er ingen faste statutter for denne prisen. Det er tradisjon at den i utgangspunktet kun kan deles ut én gang, men på årsmøtet i forfjor ble det åpnet for at samme person kunne få den flere ganger.

Fjorårets vinner var Egil Sørset. Her kan du se hvem andre som har fått utmerkelsen.

Bruk knappen nedenfor til å navigere til en side der du kan nominere din favoritt-ildsjel.

Vi håper det kommer medlemmer som ikke har vært med på årsmøtet før. Avkjøringen til Sørmarka er ved den siste bussholdeplassen før Krokhol.

Innhold
Klubben