Vi prøver igjen: Årets ildsjel

Opprinnelig la vi ut denne meldingen 11. november 2021. Det har vært dårlig respons, så vi spør igjen:
Kjenner du noen som fortjener litt heder og oppmerksomhet for innsatsen de gjør?

Årets Ildsjel er en gjev pris i Idretts-Norge.

Det deles til og med ut en på idrettsgallaen.

Fra 2008 til 2017 delte klubben vår også hvert år ut utmerkelsen Årets Ildsjel på årsmøtet. Her kan du lese om dem som har fått prisen i tidligere år.

Problemet var imidlertid at det i sin tid ble vedtatt at prisen bare kunne deles ut én gang, og etterhvert slapp styret opp for ideer for navn som ikke hadde blitt hedret allerede.

Vi har imidlertid fått mange nye medlemmer de siste par årene, og mange av dem gjør en flott innsats for klubben på mange nivåer. Andre har skiftet litt rolle.Så i år har styret bestemt at medlemmene skal kunne komme med forslag til medlemmer som har utmerket seg med en innsats utover det vanlige.

Når du trykker på “Stem”-knappen nedenfor, kommer du til et skjemaet der du kan skrive noen ord om hvorfor du mener at en du kjenner har fortjent å få denne utmerkelsen.I den forrige utgaven av denne oppfordringen, virket ikke funksjonen som skulle sende beskjeden videre – men det gjør den nå.

Du skal få en tilbakemelding på at meldingen er mottatt. Får du ikke det, så har det oppstått en feil, som vi gjerne ser at du sier ifra om i en e-post til jon.kittilsen@getmail.no.

Innhold
Klubben