Årsmøtet 2020 – uoffisielt referat – og offisielt

Uoffisielt referat fra årsmøtet 2020 i Krokhol Golfklubb

En frisk vinterkveld med snødryss på bakken og måneskinn fra klar himmel møtte deltakerne på årsmøtet i kveld, som til en forandring ble avholdt i klubbhuset. Vi har ikke fått rapporter om noen som glemte seg og kjørte til Sørmarka.

Omtrent samtidig med at vi la ut dette, kom også det offisielle referatet:

Referat Årsmøte 2020Det var hele 36 fremmøtte, og det er omtrent så mange som det er plass til i møterommet i 2. etasje. Imponerende 10 flere enn i fjor, og 16 % av medlemsmassen.

Det var mange som kom litt på forhånd for å få seg en prat nede i kafeen før selve møtet begynte. Her ble det servert kaffe og wienerbrød – som seg hør og bør.Selve møtet gikk meget raskt unna, ettersom det ikke var noen kontroversielle saker på dagsordenen.

Bjørn Hallme ble valgt til møteleder, og utførte som vanlig oppgaven med fasthet og orden.
Espen Nordskog ble valt til sekretær, og Marit Bjørnstad og Olaf Thommassen ble valgt til å skrivr under protokollen.

Siden saksdokumentene ble lagt ut på nettsidene på forhånd, og i tillegg ble levert ut på papir ved registrering, ble presentasjoner av årsmeldingen fra styret og de forskjellige gruppene/komiteene hoppet over. Vi forutsetter at alle har satt seg grundig inn i den.Egil presenterte regnskapet, uten å gå i for mange detaljer. Det ble et solid overskudd på en kvart million. Egil trakk frem fordelen ved at klubben fakturerer medlemskontingent og spilleavgift, fordi det gir klubben momskompensasjon på rundt 40 000 kroner i året. Grasrotandelen fra Norsk Tipping bidro også en god slump.

På spørsmål ble det svart at klubben har konto i Skue Sparebank i Nesbyen (i Hallingdal) fordi den gir oss konto med særvilkår!

Regnskapet og revisjonsrapporten ble godkjent av årsmøtet ved akklamasjon.

Vedtak

1. Slette fordringer på baneeier

Styret foreslo å slette et krav på 132 001 i regnskapet for 2020 – det er kun et regnskapsgrep og påvirker ikke likviditeten til klubben

Godkjent av årsmøtet

2. Fornye fullmakt til styret om å bruke opptil 70 000 kroner i 2020 på forbedringer av banen.

Fra gulvet ble det foreslått at styret kunne bruke skjønn til å gå utover det begrensede beløpet ved behov. Dette ble vedtatt av årsmøtet.

3. Bekrefte klubbens lover og vedtekter

Klubben er pålagt av NGF om noen lovendringer, blant annet spesifisering av dato for utmelding.
Dessuten fikk vi vite at klubben er pålagt underslagsforsikring for styret.

Oppdatering av klubbens lover og vedtekter ble godkjent av årsmøtet.

Medlemskontingent

Det ble vedtatt å holde klubbkontingenten på kr 550. I tillegg kunngjorde Tom Rune at spilleavgiftene for medlemmer vil forbli uendret i 2020.

Budsjettet, som er bemerkelsesverdig likt regnskapet for 2019, ble godkjent ved akklamasjon.

Det er ingen endringer organisasjonsplanen, som også ble godkjent av årsmøtet.

4. Vedta fullmakter

Årsmøtet godkjente styrets forslag

5. Handlingsplan

Styret har utarbeidet prinsipper for en handlingsplan som skal styret skal følge i sitt arbeid.

Handlingsplanen ble godkjent av årsmøtet.

I forbindelse med å “gi medlemmene et godt sosialt tilbud” og hjelp til å “fremsnakke” klubben, skal styret skal se på muligheten for produksjon og salg av Krokhol-effekter, som for eksempel golfskjorter.Revisorene, Trond Torgersen og Odd Hole, ble som vanlig gjenvalgt.

Styreleder og nestleder ble valgt til å representere klubben i organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett.

Dermed var den formelle delen av møtet avsluttet.

Påskjønnelser

Styrelederen delte ut påskjønnelser til medlemmer de mente fortjener det. Som i fjor var påskjønnelsen en gavesjekk til bruk hos Golfhandelen (og ikke fra en herværende statsbedrift).

Som redaktør fikk Jon Kittilsen en sjekk, men ham har vi som vanlig ikke noe bilde av.Olaf tok i mot på vegne av Petter Tomren, for hans innsats med banearbeidet.Hele banekomiteen fikk forresten sin rettmessige påskjønnelse – også Sander Lund, som vi så vidt ser toppen av.Det var hyggelig å se at Finn Ericsson også var til stede for motta sin.

Til slutt mottok også Olaf Thommassen konvolutten for sin egen (gedigne) innsats med banen (det er ikke lett å være årsmøtefotograf).Utgående leder av valgkomiteen, Kristian Bjerve, fikk også en konvolutt.Morten Olstad går ut av styret, og fikk derfor en påskjønnelse for innsatsen.

Jens Tofteberg gir seg som leder av turneringskomiteen, men fortsetter som menig medlem. Han har vært leder temmelig lenge, og fortjente så absolutt en påskjønnelse.Per Frode Haugen overtar som leder av turneringskomiteen, som forresten skal ha årets første møte i morgen.Revisorene er det også lurt å ta godt vare på, her får Odd Hole sin, mens Trond Torgersen allerede har åpnet konvolutten.

Det ble ikke delt ut noen statuett for “Årets ildsjel” i år.

Lokale regler/handicap

På anmodning fra styret (avbildet) ga Finn-Arne Johansen og Jon Kittilsen en kort oppsummering av de nye handicapreglene.

Det kan kanskje virke litt innviklet, men oppfordringen er å spille så mange runder som mulig, telle slag og la Golfbox ta seg av resten.

Styret har bedt de to talerne oppdatere de lokale reglene, med noen presiseringer. Dette vil bli gjort, men Tom Rune informerte om at beholdningen av scorekort minst ville vare ut denne sesongen, så de lokale reglene som står der må antagelig suppleres på en eller annen måte.Styret kunngjorde at Golfhandelen fortsetter å sponse klubben, noe som betyr store innsparinger med hensyn til innkjøp av premier.

Sander minnet om at det er innendørs-KM lørdag 7. mars. Påmelding i Golfbox.

Tom Rune orienterte litt om driften og fortalt at banemannskapet høyst sannsynlig vil bli de samme i år som i fjor. Merethe vil fortsatt styre kafeen.Møtet, som startet presis kl. 19 ble avsluttet kl. 19:53.

Innhold
Klubben