Årsmøtet 2023 – sakspapirene klare

26. februar 2023 – en dag med bra skiføre på Krokhol (bildet er fra i dag)

Årsmøtet 2023 vil som tidligere meddelt bli avholdt på

Sørmarka, torsdag 9. mars, kl. 19.00.

Sakspapirene for årsmøtet er nå klare til gjennnomlesning av medlemmene.

På grunn av volumet, er sakspapirene lagt ut på en egen side.

Innhold
Klubben