Gressutslag

Krokhol satser på drive-in-rangen som rekrutteringsmiddel.

Vi mener beliggenheten gir unik tilgjengelighet. Vi har ikke sett andre, i hvert fall i Oslo-området, som er like tilgjengelig for folk som ønsker å ta en kjapp treningsøkt.

Tidligere i år ble det kjøpt inn nye matter (på tide vil vel noen si), så ble det inngått en avtale med kommunen om leie av grunnen som de borterste utslagsstedene ligger på. Dette gjorde det mulig å øke antall utslagssteder.Nå er området lengst borte fra ballmaskinen tilrettelagt for gressutslag, og klippet med fairwayklipper. Det har lenge vært mulig å slå fra gress på dette området, men nå er det altså tilrettelagt ordentlig. Området som kan brukes er merket med blå tau. Disse vil bli flyttet med jevne mellomrom slik at “nytt gress” tas i bruk, mens det oppslåtte området får tid til å hvile og gjenreise seg.Fordi dette området ligger litt i vinkel på resten av drive-in-rangen, har banekomiteen satt en slaggrense på 140 meter, slik at ikke alt for mange baller havner oppe på banen eller blir borte ute i skogen. Du skal derfor ikke bruke mer kølle enn at du kan holde det innenfor denne grensen, og vi ber at denne grensen respekteres.

Skal du trene med driver er det likevel ingen stor fordel å slå fra gress – det går like bra med matte.

Når forholdene eller nødvendig vedlikehold krever det, vil gressutslaget være stengt. Dette vil bli merket med skilt. Dette ber vi også at respekteres.Redaksjonen fikk anledning til å prøve det nye området i dag, og det fungerte fint, selv om området bærer preg av at det har vært dekket av ganske langt gress (rough) som nå er skjært ned. Vi regner med at gresset blir bedre når det er blitt klippet flere ganger. Likevel er dette et kjærkomment og velkomment tillegg til treningsfasilitetene ved banen.

Det kommer ytterligere forbedringer av drive-in-rangen i den nærmeste tiden og de neste par årene.For at vi skal få mest mulig ut av det nye gressutslaget, er det viktig at alle brukere er nøye med å begrense området som slås opp. Vi har lånt denne illustrasjonen fra USGA.Det spredte mønsteret er verst, fordi det gir størst tap av gress og bruker opp det største området. Dette gjør at tauene må skiftes oftere, og så blir det vanskeligere å få området på fote igjen.

Det konsentrerte mønsteret legger beslag på et mindre område, men fjerner også mye gress, slik at det blir vanskeligere å gjenopprette underlaget.

Det lineære mønsteret er best, fordi bare en liten mengde gress fjernes ved hver sving. Hvis det opprettholdes et mellomrom på fire tommer mellom stripene, bevares gressets levevilkår og det vil komme raskere tilbake.

Innhold
Klubben