Handicapjusteringer

Ting du bør være klar over

Vi har fått følgende fra Finn-Arne Johansen, i hans kapasitet som leder av handicapkomiteen:

Det ser ut til å være en del misforståelser ute og går, når det gjelder justering av handicap.

Individuelt slagspill

Det er viktig å være klar over at handicapjustering etter turnering, bare kan foretas etter en turnering i individuelt slagspill, med fullt handicap, og at det er opp til turneringskomiteen å avgjøre om turneringen skal være handicaptellende.

Ikke lagspill

Turneringer hvor man spiller på lag, som fourball, foursome, greensome, scramble o.l. er ikke handicaptellende og kan ikke gi grunnlag for handicapjustering (det samme gjelder matchplay, red. anm.).

Selskapsrunder

Når det gjelder selskapsrunder er regelen at man før runden starter skal si ifra til markør at runden skal være handicaptellende. Når runden er ferdig spilt skal handicap justeres, normalt ved at man legger den inn i golfbox, som så justerer handicap automatisk. Det er ikke anledning til å vurdere resultatet i ettertid for å avgjøre om runden skal gi grunnlag for handicapjustering.

9-hullsrunder

Som kjent kan spillere i de høyere handicapklassene justere handicap etter 9-hulls runder. Imidlertid kan det bare spilles en handicaptellende 9-hulls runde pr. dag.

Innhold
Klubben