Høgger på ferde

Det kan virke som Egil Sørsets aspirantperiode i banekomiteens dugnadsgruppe er bestått, for i dag har han hugget trær som kanskje ikke egner seg som ved.

Vi har fått bilder og følgende rapport.

Løvtrær som hindret formiddagssol til tee 4 er fjernet. Inspektørene godkjente resultatet og ser umiddelbart etter nye prosjekter.