Juniortrening i gang

12. mai 2022 – Juniortrening igjen på Krokhol etter et langt opphold

For mange år siden hadde Krokhol Golfklubb en aktiv juniorgruppe. Dette ga seg blant annet utslag i at juniorene dominerte klubbmesterskapet på midten av 2000-tallet.

Dessverre ble det problemer med rekrutteringen, og mot slutten av tiåret var de fleste ikke lenger juniorer.

Derfor har juniorarbeidet ligget brakk noen år.

Nå er det gjenopptatt, blant annet av en som var en del av en flotte junior-generasjonen.

Stine Torgersen var en av juniorene som var en del av miljøet på slutten av 1900- og starten på 2000-tallet.

Nå er hun tilbake som instruktør, sammen med  universalildsjelen Stefan Johansson, for den nye junior-satsingen.

Det er nå ukentlige junior-treninger.

Og i dag var det samlet 6 juniorer i alderen 11-17 år. Så langt har de trenet på pitch og chip, putting og lange slag. Neste uke blir det mer nærspillstrening.

Vi takker Stefan Johansson for bildene.

Plass til flere

Vi minner om at den første gangen kan man komme og prøve seg, men etter det må man være medlem for å kunne delta.

Du melder deg på ved å registrere deg her: https://forms.gle/Uz3EhyJUM759oEe98

Treningen følger Sportslig plan for Golf-Norge, som er vedtatt i Krokhol Golfklubb som sportslig plan, med aldersrelatert trening.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med

Stine Torgersen, 900 21 709, stinetorgersen@hotmail.com

Stefan Johansson, 981 38 356, stefan@johansson.com

Innhold
Klubben