KM-stats

Golfbox skjuler mye rart, og for klubbmesterskapet foreligger det en god del interessant (i hvert fall for de spesielt interesserte), som vi ikke tok oss tid til å gå inn på i går.

Under “Spillerstatistikk” er det for eksempel lister for flere kategorier, blant annet gjennomsnittscorer på par-3-, par-4- og par-5-hull. Og dessuten lister over hvem som hadde flest birdier, par osv.

Siden vi er vant til å bry oss om birdier, er kanskje denne listen interessant. Det ble langt flere birdier i løpet av helgen enn det vi er vant til i vanlige turneringer. Faktisk var det hele 48 birdier i løpet av de to dagene, 24 på lørdag og 24 på søndag. Og dessuten hadde vi en eagle. Dette hadde jo tømt kassen til turneringskomiteen hvis de hadde måttet skrive birdiesjekker.

Klubbmester Kristoffer var den som fikk flest, med 6.Flest birdier var det på hull 6 (13), men det ble notert birdier på alle hull.

Bakgrunnen for denne listen er “Banestatistikk” i Golfbox, som vi har gjort om slik at den passer bedre til en 9-hullsbane. Vi er også uenig i hvordan Golfbox regner ut vanskelighetsgraden på hullene, og har her brukt metoden vi er vant til å se på TV, nemlig gjennomsnittscore i forhold til par. Hull 7 er imidlertid rangert som vanskeligst med begge metoder.Gjennomsnittscoren for helgen var 47,5 for ni hull. Med et såpass stort utvalg som 132 hull, lurte vi på om scorene ville være normalt fordelt, altså i henhold til en såkalt Bell-kurve som denne.Det viste seg imidlertid å ikke være tilfelle, for ni-hullsscorene fordelte seg som vist i grafen til høyre.

Innhold
Klubben