Medlemsundersøkelse

I disse dager skal alle medlemmer ha mottatt en e-post om å delta i en medlems-undersøkelse.

Kontakt klubben (kontor@krokoho.no) hvis du ikke har fått en slik e-postmelding, etter at du har sjekket om det ligger en e-post fra survey @ players1st.golf i søppelpost-mappen.

Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å delta. Det er viktig for videre utvikling av klubben

Innhold
Klubben