Medlemsundersøkelsen 2023

30. september 2023
Hvert år foretar klubben en medlemsundersøkelse – den er veldig nyttig for driften av både banen og klubben.

Den sendes ut i disse dager og du skal ha mottatt en e-post fra Players 1st (survey@pl1st.com).

Har du ikke fått den, må du først sjekke spam-mappen (eller “Junk/søppel” hvis du bruker Outlook).

Hvis du ikke finner den der, kan du sende en forespørsel til jan2resam@gmail.com.

Vi håper selvfølgelig at så mange som mulig svarer på undersøkelsen og at like mange bruker kommentarfeltene hyppig.

Innhold
Klubben