Mer grøfting

Dugnadsgutta fortsetter jobben i kroken på Kroken.

Vi har fått følgende rapport fra Petter Tomren:(Neppe av stor interesse. Redaktøren kan selvsagt ignorere dette, noe en redaktør har rett til).

På venstre side bak green 3 har det skjedd noe i dag. Bildene viser utviklingen. Siste bilde viser at om redaktøren slår et for langt innspill, noe han jo er kapabel til, vil han finne ballen på et leie av bark !

Morten kom for å grave opp grøften sin igjen, det ble avverget ved å sette ham igang med et annet graveprosjekt.

Ellers var det rim og minus 4 ved 09.30-tiden, kanskje greit at banen er stengt.

Innhold
Klubben