Navn på hullene

18. april 2023

Dem som har kikket på det nye scorekortet, har kanskje merket seg at vi har satt navn på hullene. Nå har vi oppdatert litt etter å ha fått inn noen ønsker, og kan der for gi en forklaring av navnene.

Hull 1/10Våningen – Navnet henspeiler selvfølgelig på at hullet ligger foran våningshuset på Krokhol Gård.

Hull 2/11Solbakken – Det er navnet på huset bak utslaget på hullet, som er barndomshjemmet til Tom Rune.

Hull 3/12Smieåsen – er navnet på åsen som ligger til høyre for fairway og som gjør at det er her is og snø sist blir borte om våren.

Hull 4/13Sagstua – Er navnet på stedet du kommer til hvis du følger terrenget fra greenen mot Enebakkveien.

Hull 5/14Svarvestolen – er navnet på åsen på høyre side av fairway. Her går stien til Paddetjern og Tømmerås, det høyeste punktet i Ski kommune.

Hull 6/15Krokholbekken – fordi den må du krysse på utslaget (med mindre du spiller 35-sløyfa)

Hull 7/16Postdammen – er navnet på den gamle dammen på høyre side før greenen, som drikkevannet til Krokhol gikk i rør fra ned til tunet

Hull 8/17Lusetjern – naturlig nok siden dette tjernet ligger langs hele hullets høyre side.

Hull 9/18Hestehagan – Teene er plassert i et område kalt Hestehagan. Hullet for øvrig ligger på Nordjordet, som også kunne vært brukt som navn, men vi synes Hestehagan er artigere.

Sånn – nå vet dere det, med litt lokalhistorie med i slengen, hvis dere klikker/trykker på lenkene i teksten.

Innhold
Klubben