Nok et årsmøte vel overstått

9. mars 2023

Vi pleier å skrive et uoffisielt referat fra årsmøtet, men i år er ikke det nødvendig, for J2, som han har begynt å kalle seg, er så effektiv at det lå klart til utgivelse da vi kom hjem fra Sørmarka.

Her har du den. Du kan laste den ned som en pdf-fil her.

Men det skjedde mer på årsmøtet enn det som sto på den offisielle dagsordenen, og enn det som fremkommer av det offisielle referatet.

Under Sak 6, forslag til saker som skulle vedtas, ble det litt krøll, da det ble påpekt at det som var forslag til vedtak faktisk strider mot både klubbens, golfforbundets og idrettsforbundets lover.

Disse lovene/vedtektene krever at bankkontoer skal disponeres av to styremedlemmer i fellesskap, så forslag til vedtak ble endret til det som står i møteprotokollen: styret vil jobbe med å finne en ordning som gjør det enkelt å administrere bankkontoer i samsvar med klubbens vedtekter.

Medlemskontingenten blir stående på stedet hvil i både 2023 og 2024. Ja du leste riktig! Dette er slik at kontingenten fastsettes før 31. desember 2023, som er den generelle fristen for å melde seg ut.

Vær imidlertid oppmerksom på at klubbkontingenten bare er en liten del av det du som medlem betaler i årsavgift. Spilleavgiften til klubben utgjør den største delen. Det ble forresten også vedtatt å presentere årsavgiften som én sum som omfatter både kontingent til klubben og spille avgift til banen.

Valg

Etter at sakspapirene ble sendt ut, hadde kontrollkomiteen informert styret om at kjønnssammensetningen i styret ikke er i samsvar med NIF’s krav til minimum en 60/40 fordeling. Møtet justerte derfor innstillingen slik at dette kravet kan overholdes. Styret blir derfor det samme som det har vært, med unntak av to medlemmer bytter plass, som henholdsvis styremedlem og varamedlem.

I sakspapirene var det også en feil i innstillingene til valget, for der sto det at styret innstilte til valg av revisor og kontrollkomité. Der skulle det ha stått at det var valgkomiteens innstilling. Det er nemlig valgkomiteen som skal foreslå kandidater til tillitsvervene som velges av årsmøtet, med unntak av den selv, for det er styret som innstiller kandidater til valgkomiteen.

Når det gjelder innstillingen av kandidater til valgkomiteen, måtte denne også justeres, ettersom idrettsforbundets bestemmelser krever at det skal være minst en leder og to medlemmer, pluss et varamedlem, men det var bare to kandidater som var nevnt i sakspapirene. Dessuten må kjønnsfordelingen til NIF overholdes også her. Benkeforslag på møtet sørget for at sammensetningen av valgkomiteen nå er forskriftsmessig.

Selve årsmøtet ble avsluttet kl. 19.48 og tok altså under en time, men møtet som helhet var ikke helt ferdig.

Også i år greide ikke Sørmarka å legge frem wienerbrød da deltakerne kom, så det ble en pause for påfyll av kaffe og inntak av konditorvarer.

Tom Runes planer for banen

Tom Rune ga en orientering om noe av det som kommer til å foregå.

Ny driftsbygning

Den gamle låven er nå revet, og han regner med å sprenge ut grunnen og legge såle for nybygget i år.

Dette vil medføre endringer i parkeringsrutinene, for det vil bli langt trangere på parkeringsplassen ved klubbhuset og det vil sannsynligvis kun være plass til parkering for ansatte. Alle må altså belage seg på å parkere nede på den store parkeringsplassen i år.

Rehabilitere bunkere

Dette ble også nevnt i “trontalen” i fjor, men i år ble vi lovet at dette vil bli prioritert. Vi er sikker på at banekomiteen vil komme med innspill slik at de som trenger det mest blir tatt først. Tom Rune skal prøve å få tatt så mange som mulig.

Plastduk på greenene

Som mange vil ha fått med seg, var det meningen at vi skulle lagt plastduk på greenene før denne vinteren satte inn, men det gikk skeis da en container kom på avveie. Derfor skal det gjøres et nytt forsøk til høsten.

Drive-in-rangen

Baneeieren har også prøvd å få til noe på rangen med hensyn til å tette synkehull det mistes baller i og utvide parkeringsplassen. Men her kreves det samarbeid med kommunen, som eier omtrent halvparten av området. Det har vært vanskelig i og med at den nye skogsjefen som ble ansatt i fjor allerede har sluttet. I øyeblikket er det derfor ingen ansvarlig person i kommunen å snakke med om saken. Og siden banen ligger innenfor markagrensen, må det søkes om alle mulige tiltak.

Avlastningshull

Det er også mulig at det som var hull 7 på den gamle 18-hullsbanen (utslaget ligger rett ved siden av greenen på dagens hull 8) vil bli rehabilitert. Diskgolfen har disponert dette området, men vet at golfklubben kan ta det tilbake. Tanken er å bruke dette som et avlastningshull for hull 4 når greenen der trenger litt hvile.

Det er imidlertid ikke bare å sette i gang å klippe, for det må hogges en del trær. For som han sa skauen har vokst seg god og stor på de 20 årene siden banen ble anlagt.

Priser og utmerkelser

HIO-premie

Vi visste faktisk ikke at det blir delt ut andre utmerkelser for hole-in-one, men de som fikk HIO i fjor fikk altså det. Det dreier seg om Ronny Waagenæs (28.05), Jarl Holmen (2.07) og Knut Olav Sørset (5.07). Alle på hull 1.

De to første fikk sine premier tidligere, mens styret ikke hadde nok til den sistnevnte. Han var ikke der i kveld, men “modern” steppet inn som stedfortreder, og lovet å gi den videre.

Fjorårets ildsjel

Stefan Johansson ble kåret til årets ildsjel i fjor. Dessverre kunne han ikke delta på årsmøtet da, og mottok derfor ikke noe håndfast bevis på påskjønnelsen. Det ble rettet på i dag, og fikk sin velfortjente statuett.

Årets ildsjel

Det var tre som var nominert til årets ildsjel. Valgt ble Egil Sørset for sin store innsats med banekomiteen. Vi kan jo nevne ting som nye matter på alle utslag, planting av trær, nye dreneringstiltak, og et nytt baneoppsett.

Vi forutsetter at prisen til Egil ser likedan ut som Stefans

Banekomiteen om banen

Det siste hadde forresten Egil bedt om å få snakke litt om.

Banekomiteen er alle enig om at å gå over til et 18-hulls oppsett er rette veien å gå – og hvis noe går galt er de også samstemte om å gi Egil skylden. Han gikk deretter gjennom det nye oppsettet, som gir oss 36 forskjellige utslag (4×9) på våre tee-steder.

Alt dette er rapportert i detalj …

Dessuten …
  • Det kommer også en infotavle på klubbhusveggen ved hull 1/10.
  • Garmin er informert, slik at dem som bruker GPS-klokke/dings vil få oppdatert informasjon om banen hvis de husker å oppdatere enheten sin.
  • Indeksen er foreløpig den samme til vi får et konkret vurderingsgrunnlag i form av turneringsresultater.

Også diskutert ble oppsettet på hull 9/18 med hvite OB-staker og rødhvite spilleforbudsstaker. Her har banekomiteen diskutert forbedringer, men diskusjonen på møte endte opp med at den burde fortsette med dette oppsettet en stund til, men gi bedre informasjon på banen.

Trær

Som sagt ble det plantet en del trær i fjor, og medlemmene ble bedt om hjelp til å ta vare på dem, slik at de kan vokse seg store og sterke. Banekomiteen har også tanker om å plante et par trær til, blant annet bak greenen på hull 1 for å beskytte mot skeive slag fra hull 2. Noen busker kommer kanskje også på hull 8 for å stenge “kjøkkenveien”.

Proshoppen

Tom Rune informerte om at vareutvalget i proshoppen vil bli utvidet til litt sko og klær. På klærne skal man få mulighet til å ha Krokhol-logo.

Nye medlemmer

Det ble litt diskusjon om tiltak for å gjøre mer for å aktivere nye medlemmer. Her kommer det mer informasjon etter hvert.

Da hadde alle fått snakket seg tørre, og møtet ble avsluttet kl. 20.44.

Innhold
Klubben