Ny skiløype-trasé

23. april 2023

For en stund siden (nærmere besemt 4. april) la vi ut et bilde (se ovenfor) på Facebook som viste at det var bygget en stor bro over Lusetjernbekken, som renner langs første del av hull 8.

Vi lurte fælt på hvorfor de hadde gjort det, men i går, under dugnaden, fikk vi svaret.

Bakgrunn

Krokhol har lenge vært et populært utgangspunkt for skiturer, og er Skiforeningens base i Østmarka. Det står gjerne en preppemaskin parkert oppe på tunet, og de lager også en løype på banen når forholdene tillater det.

Hovedløypa har typisk gått innover på Høykrokholveien. Det er et par problemer med dette. Ett er at det ofte blir tynt med snø på nedre del av veien. Det andre er at det er satt opp bom på veien utenfor Krokhol Gård, som skal gi bevegelseshemmede mulighet til å kjøre opp til fiskeplassen ved Tretjerna.

De siste par årene har Skiforeningen allerede begynt å lage løype fra driving-rangen og opp på banen der kurven på diskgolfbanens hull 1 pleier å stå, og videre ned mot veien.

For å få en inngang til marka som unngår første del av Høykrokholveien, har derfor Skiforeningen besemt seg for, og presumtivt fått tilllatelse til, å tilrettelegge for en løypetrasé som går på tvers av fairwayene på hull 9 og 8.

Derfor er det bygget bro over bekken og hogd trær der traseen skal gå.

Under dugnaden ryddet vi bort en del rusk som lå igjen etter Skiforeningen
Her regner vi med at de vil fylle på masse (f.eks. bark) for å gjøre underlaget jevnt for preppemaskinen
Her skal det nok også legges planker, for å få en jevn overgang til veien.

Takk til Olaf Thomassen for bildet fra 2. april

Innhold
Klubben