Offisiell protokoll fra årsmøtet 2021

Den offisielle protokollen avviker ikke mye fra den uoffsielle.

Nå er den undertegnet og klar til lesing av medlemmene.Den signerte protokollen er i pdf-format og kan åpnes og lastes ned ved å klikke på lenken nedenfor.

Årsmøte Krokhol Golfklubb – Signert protokoll

Den er også tilgjengelig her, på et mer varig oppbevaringssted.

https://krokhol.no/klubben/styre-og-stell/arsmote/arsmotet-2021/Endringer av informasjon om de tillitsvalgte andre steder på nettstedet, vil bli gjort litt etterhvert.

Innhold
Klubben