Ymse forbedringsprosjekter

Banen er flott om dagen, men det jobbes stadig med forbedringsprosjekter.Her er det kommet nytt grønt utslag på hull 4. Vi har fått mange nye nybegynner-medlemmer, og mange av dem kan ha glede av å spille den grønne A-sløyfen, der feilslag ikke har like fatale følger som fra rødt eller gult.Det er problematisk når det er dreneringsproblemer rett foran en green på et par 5-hull. På 5-ern gjøres det imidlertid noe med saken. Lander du i feltet som er merket med blå staker som disse, kan du velge om du vil spille ballen som den ligger, eller ta fritak ved å droppe nærmeste vei ut, ikke nærmere enn hullet.Bare en dag etter at vi hadde innført en midlertidig lokal regel om fritak i bunker, lempet NGF på begrensningene (se nedenfor) og det er nå lagt ut raker i bunkrene.

Ytterligere lempinger i koronabestemmelsene

Som sagt har Golfforbundet lempet ytterligere på koronareglene. Du finner hele meldingen fra forbundet under lenken. Et utdrag av de nye reglene er vist ved siden av (eller nedenfor). Det er nå altså lov med raker og vann i springen.”Selv om det fortsatt vurderes å være smitterisiko ved berøring av felles kontaktflater så er de nedtonet noe. Med bakgrunn i det som er beskrevet konkluderer NGF og de samarbeidende interesseorganisasjonene (GAF, NGA, PGA og FNG) med at det nå f.eks. kan åpnes for bruk av rake i bunkere, vannkraner og søppelkasser på banen samt bruk av pegg og driver på range. Flaggstang skal fortsatt stå i hullet ved putting og ballen ikke gå helt ned i hullet. Det er imidlertid viktig å minne om god håndhygiene, at man tar med egen antibac og å unngå å ta seg til ansiktet.”

Innhold
Klubben