Det dreneres stadig (og stødig)

New York, 17. november 2023 Vi har fått følgende rapport og bilder angående the fortsatt pågående arbeidet på banen fra Petter Tomren, veisjef og vår mest trofaste korrespondent. Proprietæren og hans trofaste væpner Holger var ikke før ferdig i bakken på 9-ern, før de satte igang ved bunkeren på samme hull. 2 bilder. Og nå […]

Spilte runder 2023

6. november 2023 Golfbox registrerer antall runder som medlemmer bestiller og hvor mange turneringer de melder seg på. Det ville vært synd om denne overfloden av data ikke ble brukt til å skrive en artikkel. Ved slutten av sesongen hadde klubben 627 medlemmer, det meste i nyere tid (dvs. etter 2010). Det har kommet flere […]

Status-rapport nr. ?

4. november 2023 De fleste har vel skjønt det, siden vi har hatt hvit nedbør, men nå har vi fått bekrefet at drive-in-rangen også er stengt for sesongen. Sløvt nok har det til i dag stått at den var åpen. Ellers har vi fått en oppdatering fra Tom Rune angående de pågående dreneringsarbeidene: Hovedledningen fra […]

Pågående dreneringsarbeid

24. oktober 2023 En av grunnene til at banen stengte helt (dvs. ingen vintergreener) var det pågående dreneringsarbeidet. Det jobbes for fullt, og Petter Tomren har sendt oss rapport og bilder. Aktiviteten de siste dagene er litt vemodsfylt for ham, ettersom det påvirket “Petter-dammen” som han i sin tid møysommelig bygget. Èin skigard kan’kje vara […]

Den gule er tilbake

12. oktober 2023 Et sikkert høsttegn Som en trekkfugl kommer den trofast tilbake hvert år på omtrent samme tid – den gule trykkluftsgeneratoren. Det er nemlig på tide å tømme vanningsanlegget. Vi takker Olaf Thomassen for bildet, som la til “blir nok vinter denne gangen også”. Lørdag er det nemlig 14. oktober – den første […]