Saksdokumenter til årsmøtet 2020

Årsmøtet 2020, i klubbhuset på Krokhol, torsdag 6. februar

Saksdokumentene er nå forskriftmessig gjort tilgjengelig for medlemsmassen, dvs. minst én uke før møtet.

For å unngå enhver tvil – årsmøtet er altså IKKE på Sørmarka.

Det nye handicapsystemet

Overgangen til WHS 1. mars 2020

Vi tror at vi tidligere har skrevet at det nye handicapsystemet ville tre i kraft ved nyttår. Det er ikke tilfelle. Det trer i kraft fra 1. mars.

Så hvis du har savnet å få informasjon om årsrevisjonen, er dette sannsynligvis årsaken. Selv om vi ikke har funnet informasjon om dette, regner vi med at denne revisjonen bortfaller i år, siden alle vil få nytt handicap likevel.

Norges Golfforbund har nå en litt mer lettfattelig forklaring av det som kommer til å skje ved overgangen:

 

Hva skjer med mitt handicap i overgangen til nytt handicapsystem?

Handicaptellende runder registrert i GolfBox i perioden 1. januar 2017 til 29. februar 2020 blir brukt til å beregne nytt handicap, og resultatene fra denne perioden blir omregnet til det handicapet du spilte til i de rundene. For at en runde skal kunne bli brukt i overgangen må følgende data være tilgjengelig for runden:

  • Bruttoscore eller Stableford-poengsum, og
  • Banens par, og
  • Baneverdi, og
  • Slopeverdi

Ditt nye handicap blir da gjennomsnittet av de åtte beste av de siste 20 rundene i denne perioden.

NB! En runde hvor det bare er registrert en Stableford-poengsum inneholder ikke nok informasjon til at det kan bli beregnet hvilket handicap det ble spilt til i den runden.

Hva skjer om jeg har færre enn 20 runder registrert før overgangen?

Dette løser systemet automatisk ved at gjennomsnittet blir beregnet på et færre antall runder, i forhold til hvor mange runder du har registrert. Dette er det en egen beregningstabell på.

Eksempel: Hvis du har 9 runder blir gjennomsnittet beregnet ut ifra de beste 3 rundene.

Denne tabellen blir også benyttet inntil en spiller har registrert 20 eller flere runder.

Spillere med 0-19 runder registrert får én fiktiv runde lagt inn som tilsvarer et resultat likt EGA handicap + 2,0. Denne fiktive runden medfører at det ikke blir så stor forskjell mellom “gammelt” EGA handicap og nytt WHS handicap.

For spillere som ikke har noen runder registrert i det hele tatt vil nytt handicap bli det samme som gammelt EGA handicap, pga. den fiktive runden.

Jeg har bare registrert Stableford-poengsum på mine runder i GolfBox. Kan disse brukes til å beregne nytt handicap?

Hvis det i tillegg til Stableford-poengsum er registrert par, baneverdi og slopeverdi kan slike runder bli med i beregningen av nytt handicap.

Kan mitt handicap bli endret mye ved overgangen?

Det er vanskelig å forutsi om eller hvor mye ditt nye handicap blir endret i forhold til ditt “gamle” EGA handicap. Det kan bli høyere, lavere eller det samme. Dette avhenger av hvilke runder du har registrert og hvor mange runder du har registrert.

Mer informasjon

NGF har mer informasjon om det nye World Handicap System på nettstedet sitt. Vi anbefaler at du klikker på knappen og leser det som står der.

WHS-nettsted

WHS har dessuten sitt eget nettsted, der du kan finne mer utfyllende informasjon og detaljer (på engelsk)

Regne ut selv?

Du kommer frem til handicapforskjellen (handicap differential) ved å trekke baneratingen (for menn som spiller Krokhol fra gul tee er dette 69,4) fra den justerte bruttoscoren. Denne differansen ganges med 113 (nøytral slope). Det resulterende tallet ganges så med sloperatingen (for menn som spiller Krokhol fra gul tee er dette 133). Resultatet avrundes til én desimal.

En 90-runde fra gul, gir en handicapforskjell på 16,8 for menn.

Dette er “handicapet du spilte til” i NGF-terminologi, og det er dette som brukes i utregningen av handicap ved å ta gjennomsnittet av de beste 8 av de 20 siste rundene.

Redaktøren, som hadde handicap 16 ved sesongslutt, vil etter alt å dømme starte den nye sesongen med et handicap på 17,2, så det er nok riktig som de sier, at dem som er på vei opp, generelt vil få et litt høyere handicap.

Du finner alt tallmaterialet du trenger på siden din i Golfbox, under “Score” på venstre side.

Alle bane- og slopeverdiene finner du på hjemmesiden.

Så hvis du er nysgjerrig på hva du vil starte sesongen på, er det bare å sette i gang å regne.

 

 

 

Offisiell innkalling til årsmøtet 2020

Det er fremdeles litt over en måned til, men vedtektene krever at dagsordenen skal sendes til medlemmene minst én måned før årsmøtet.

Om en stund kommer det også saksdokumenter.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR KROKHOL GOLFKLUBB

Årsmøtet 2020 for Krokhol Golfklubb avholdes i klubbhuset på Krokhol torsdag 6.februar kl 19:00.

Vel møtt!

Styret

Dagsorden og saksdokumenter blir lagt på klubbens hjemmeside senest 1 uke før årsmøtet, og medlemmer som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet må melde disse skriftlig til styret (v/ espen.nordskog@norswiss.no eller egil.sorset@outlook.com) innen onsdag 22.januar.

Fra åpning av rangen 14. april i fjor – ikke så lenge til.

Foreløpig dagsorden:

1.    Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer

2.    Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

3.    Valg av dirigent, sekretær, og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4.    Årsmelding, herunder rapporter fra grupper og komiteer

5.    Regnskap med revisjonsberetning

6.    Forslag og saker til vedtak

1. Slette fordringer overfor baneeier knyttet til historiske maskinanskaffelser i regnskapet for 2020

2. Fornyet fullmakt til å støtte forbedringer på banen

3. Bekrefte lover og vedtekter

4. Arbeid med handlingsplan

5. Innmeldte saker fra medlemmer

7.    Medlemskontingent for 2020

8.    Budsjett for 2020

9.    Organisasjonsplan

1. Styret

2. Grupper

10.  Valg

1. Leder

2. Nestleder

3. Styremedlemmer

4. Varamedlemmer

5. Revisorer (2 personer)

6. Representanter til Ting og møter i organisasjonsledd der klubben har representasjonsrett

7. Valgkomité

Fra vedtektene:

Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett eller på annen forsvarlig måte.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Hvis du er i tvil om hva som foregår på årsmøtene, eller hvem som sitter i styret, finner du et hav av informasjon på:

Mens du venter på saksdokumentene, kan du jo kose deg med noen bilder fra fjorårets sesong.

 

 

 

 

Godt nyttår!

På den siste dagen av dette tiåret, benytter vi anledningen til å ønske alle medlemmer og venner av Krokhol et riktig godt nyttår.

I samme forbindelse starter vi den nå tradisjonelle nedtellingen til baneåpning, som vi forhåpingsfullt har satt til 25. april – fordi det er en lørdag. Det er egentlig samme tid som i fjor, men én dag tidligere datomessig.

Du kan følge med på forsiden:

I skrivende stund må vi derfor vente 115 dager på igjen å spille våre runder på favorittbanen. Og vi håper selvfølgelig at forholdene blir like gode som i 2019-sesongen.

Siste føremelding

Det er ikke skiføre på nyttårsaften. Det som kom i november (bildet) holdt altså ikke ut året.

Krokhol: Skiforeningen 29/12 kl. 07:57:
4 grader og regn. 5 cm snø siste døgn. Total snødybde er 0-15 cm. Snøen som kom i går er i ferd med å regne bort. Skal man ut i marka, kan det fortsatt være lurt å sko seg med brodder. Vi trenger påfyll av mer snø før vi kan preparere løypene. Isen på vannene er ikke farbar.

 

 

God jul

Noe forsinket vil kanskje noen si, men i henhold til Norad, har julenissen enda ikke begitt seg utover i Stillehavet, så det er fremdeles tid til å ønske alle medlemmer og venner av Krokhol en riktig god jul og et godt nyttår.

Ett Krokhol-medlem vi korresponderer med har ønsket seg en tidlig vår, og det kan vi saktens slutte oss til.

Lovendring angående utmelding

Hvis du har tenkt å melde seg inn i Krokhol

før utgangen av året (og det må du for all del gjøre), må du passe på at formalitetene er i orden. Vi har fått følgende beskjed fra styret:

 

NGF har sendt ut pålegg til alle klubber om å oppdatere sine lover på et par-tre punkter i kommende årsmøter. Den viktigste relevant å legge ut på nettsiden i disse dager siden den har virkning fra 1.1.2020, og vi nærmer oss årsskiftet.

De som tenker melde seg inn i Krokhol GK for spill i 2020- sesongen bør huske å melde seg ut av sin nåværende hjemmeklubb før årsskiftet. Og tilsvarende for de som vurderer utmelding fra Krokhol eller endring av kontingentgruppe? Hjemmelen er denne nye lovnormen for idrettslag.

LOVNORM FOR IDRETTSLAG MED SÆRLIGE TILLEGG GITT AV NGF

Vedtatt av Idrettsstyret 23.10.19 med overførte tillegg fra NGFs ting

§3 pkt 5 Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Den som ikke senest 31. desember[1] har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år.

[1] Klubbens årsmøte kan ved lovvedtak vedta en senere dato som utmeldingsfrist.

Dette er ikke særlig store endringer i forhold til de reglene som har vært gjeldende i lang tid. Den største endringen som vi kan se, er at reglene nå ikke gjelder kun tidspunktet for utmelding, men også typen medlemskap. Hvis du for eksempel, har tenkt å gå over fra medlemskap med full spillerett til et “greenfee”-medlemskap, må du imidlertid være obs. Den andre veien kommer ikke til å være noe problem, i og med at det er i klubbens interesse at medlemmer oppgraderer til en bedre kategori.

 

 

Neste årsmøte tidsfestet

Vi har fått beskjed om at årsmøtet 2020 vil finne sted

torsdag 6. februar 2020, kl. 19.00

i klubbhuset på Krokhol
– altså for en gangs skyld ikke på Sørmarka.

Vi satser på at det blir wienerbrød til kaffen likevel.

Merk kalenderen nå. Det er bare drøye to måneder til.

Gavekort til Golfhandelen

Vi fant ut i dag at vi har drevet med feilinformasjon.

Gavekortene går ikke ut på dato ved utgangen av året, men 1. desember 2019.

Det vil si om to uker.

Har du noen liggende, er det nok lurt å ta en tur.

 

Mandagscupen 2019

Sesonggjennomgang og statistikk

For å parafrasere fjorårets overskrift: Mandagscupen er den viktigste sportslige og sosiale arenaen på Krokhol. Det er det liten tvil om. Selv om vi har mange flotte helgeturneringer, er det det Mandagscupen som er den viktigste møteplassen for Krokhols mangfold av medlemmer – og en og annen gjest.

Derfor foretar vi hvert år en gjennomgang av det som har skjedd i sesongens løp – til tross for ganske så utfyllend dekning av hver turnering.

“Brutto” var det 69 deltakere i år. Det er én mindre enn i fjor. På “netto”-basis, når vi tar hensyn til dem som har skiftet klasse i løpet av sesongen var deltakerantallet 62, og det var det samme antallet som i fjor. Dette er ca. 25 % av antall medlemmer av klubben.

Været var særdeles samarbeidsvillig (nesten) hver mandag

Deltakerstatistikk

Start/klasseABCAlle
Antall runder 135 (134) 152 (146)90 (123) 377 (403)
Gjennomsnitt 8.4 (8.4)9.5 (9.1) 5.6 (7.7)23.6 (25.2)
Middelverdi 9 (8)10 (8.5)5 (7)23 (25)
Maks 12 (12)15 (13)9 (11)30 (32)
Min 5 (5)5 (5)3 (4)14 (17)
Over 10/303 (5)8 (6)0 (3)1 (5)

Antall deltakere per klasse (fjorårstallene i parentes):

A-klassen: 17 (20)

B-klassen: 29 (25)

C-klassen: 23 (26)

———————–

Sum: 69 (70)

Netto: 62 (62)

I gjennomsnitt var det 23,6 (25,2) deltakere, altså en nedgang på 1,6 siden i fjor – til tross for det strålende været vi hadde på 15 av 16 mandagscupturninger. Størst deltakelse med 30 var det 1. juli, men lavmålet var på årets første turnering, da det bare var 14. Disse tallene er litt svakere enn i fjor da vi hadde 32 deltakere på det meste og 17 på det minste.

Som i fjor (da vi startet senere) ble det avholdt 16 turneringer, og ingen ble avlyst. I alt ble det “produsert” 377 runder, hvilket er en nedgang på 6 % fra i fjor, da antall runder var 403.

Nedgangen skyldes først og fremst dårligere deltakelse i C-klassen. Ellers taler vel tallene for seg selv.

Når middeltallet for deltakelse er 9, 10 og 5 for henholdsvis A-, B- og C-klassen, ber vi på nytt turneringskomiteen vurdere hvor formålstjenlig det er å fortsette å ha tre klasser. Ved mange anledninger ble det utdelt mindre enn tre premier i de forskjellige klassene i løpet av sesongen. Det spørs om ikke det hadde blitt litt mer interessant hvis vi reduserte det til to.

Årets vinnere

Vinnere Mandagscup 2019
DatoUtslagABC
06.mai Fritt valg Stine Torgersen Elin Bjørnhaug Jan Tore Samuelsen
13.mai Fritt valg Olaf Thomassen Trond Ovik Isak Ladegård
20.mai Hvit/gul Per Frode Haugen Steinar Nordskog Bjarne Røed
27.mai Fritt valg Per Frode Haugen Kristian Bjerve Bjarne Røed
03.jun Rødt Jon Kittilsen Simen Thomassen Finn Raaness
10.jun Fritt valg Stine Torgersen Rune Sørlie Jan Tore Samuelsen
17.jun Hvit/gul Ronny Waagenæs Rune Sørlie Bjarne Røed
24.jun Fritt valg Kjell Høydahl Simen Thomassen Odd Hole
01.jul Rødt Olaf Thomassen Asbjørn Herdal Knut Olav Sørset
05.aug Rødt Olaf Thomassen Kristian Bjerve Bjarne Røed
12.aug Hvit/gul Olaf Thomassen Isak Ladegård Ragnhild L. Johansen
19.aug Hvit/gul Stine Torgersen Espen Nordskog Øyvind Wulfsberg
26.aug Fritt valg Stine Torgersen Kristian Bjerve Stefan Johansson
02.sep Fritt valg Olaf Thomassen Kristian Bjerve Stefan Johansson
09.sep Gul/rød Stine Torgersen Simen Thomassen Jens Tofteberg
16.sep Fritt valg Per Frode HaugenSimen ThomassenBjarne Røed

Vinnerstatistikk

NavnSumABCStarter
Olaf Thomassen 5514
Stine Torgersen 559
Bjarne Røed 5513
Kristian Bjerve 4415
Simen Thomassen 445
Per Frode Haugen 3312
Rune Sørlie 2211
Isak Ladegård 2116
Jan Tore Samuelsen 2215
Stefan Johansson 223
Kjell Høydahl 1113
Jon Kittilsen1116
Ronny Waagenæs1111
Trond Ovik119
Steinar Nordskog1110
Elin Bjørnhaug119
Asbjørn Herdal115
Espen Nordskog1114
Øyvind Wulfsberg1111
Knut Olav Sørset114
Odd Hole1113
Jens Tofteberg115
Finn Raaness112
Ragnhild L. Johansen1113
Vinnere246910

I alt var det 24 forskjellige vinnere i år. Det er det samme antallet som i fjor. I A-klassen var det bare 6 (8) forskjellige vinnere, mens det var henholdsvis 9 (6) og 10 (9) i B- og C-klassen. Fjorårstall i parentes.

Årets nykommer er utvilsomt Bjarne Røed, som tok 5 førsteplasser i sin første fulle sesong (alle i C-klassen) på 13 starter. Det setter ham også helt i teten av dem som vant flest ganger, ettersom ingen andre hadde flere. Olaf Thomassen og Stine Torgersen hadde også fem seire.

Det var flere som fikk et høyt antall seire med relativt lav deltakelse, men best uttelling var det vel Simen Thomassen som fikk, med 4 seire på fem starter.

Deltakere

FornavnEtternavnABCSum
JonKittilsen1616
LarsSandberg1515
KristianBjerve1515
Jan ToreSamuelsen6915
EspenNordskog1414
KjellHøydahl1313
OddHole21113
BjarneRøed1313
Per FrodeHaugen1212
MortenOlstad1212
YngveAndersen1212
RonnyWaagenæs1111
RuneSørlie1111
ØyvindWulfsberg3811
MaritBjørnstad1111
SteinarNordskog1010
StineTorgersen99
Knut StormHanssen99
TrondOvik99
ElinBjørnhaug639
Sten-ArneSkulbru77
AsbjørnSolevåg77
ArveBjerke66
EirikSandberg66
IsakLadegård336
Hanne HoelTofteberg336
TerjeBjørnstad55
AsbjørnHerdal55
SimenThomassen55
JensTofteberg55
TrondTorgersen44
JohnJanderberg44
SanderLund44
PålValheim44
Knut OlavSørset224
TonyFarinha134
LeonaPilares33
EgilSørset33
BrithaAmundsen33
ReidarSelbekk33
Bjørn H.Jensen213
Ragnhild L.Johansen33
StefanJohanson33
KåreNordby22
PetterTomren 22
EllenHerdal22
FinnRaaness22
Oscar S.Storeiede22
ØivindNordanger11
VegardYtterli11
AnsgarRaastad11
ØyvindSandvold11
RitaÅse11
TrondBjerke11
Ann LisbetBratthaug11
EigilFranck11
ØyvinnHansen11
DagRaaum11
PetterSolli11
Sum17292369 (60)

Orders of Merit

Det ble litt rot i år fordi den første turneringen ikke kom med i de Orders of Merit som står i Golfbox, men rekkefølgen er omtrent riktig.

A-klassen

B-klassen

C-klassen

Vinner: Olaf Thomassen, 106 poeng (14)

Vinner: Kristian Bjerve, 100 poeng (15)

Vinner: Bjarne Røed, 104 poeng (13)

Nr. 2: Per Frode Haugen, 94 poeng (12)

Nr. 2: Yngve Andersen, 86 poeng (12)

Nr. 2: Odd Hole, 85 poeng (13)

Nr. 3: Lars Sandberg, 92 poeng (15)

Nr. 3: Rune Sørlie, 79 poeng (11)

Nr. 2: Marit Bjørnstad, 78 poeng (11)

Vi har en side med mandagscup-historikk som går tilbake til 2005. Der finner du tidligere vinnere av Order og Merit, tidligere vinnere av hver turnering i dette tidsrommet og litt annet snadder.

 

Skiføre på Kroken

Skiforeningen har begynt å lage spor

Det er videoen som gjelder. Bildet er kun for illustrasjonsformål og ble tatt i mars. Det var ikke akkurat sol og blå himmel i dag.

Krokhol: Skiforeningen 9/11 kl. 08:22:
Lett snø. 1 cm snø siste døgn. Total snødybde er 6 cm. I Marka har isen lagt seg på flere vann, men den er ikke farbar. Minusgradene de siste dagene har gitt en fin barfrost på bakken – et ypperlig underlag for snøen som er ventet til uken. På Krokhol er det preparert med snøsamler og kjørt et klassisk spor.

https://www.skiforeningen.no/utimarka/foremelding/ostmarka/

På lenken fant vi også et bilde tatt av Jon Jakobsen som viser sporet slik det fortoner seg på hull 2.

 

Pengelisten 2019

Som i 2017 og 2018 presenterer vi her “pengelisten” for turneringssesongen 2019.

Dette er litt som en adelskalender, i og med at den både representerer aktivitet og ferdighet.

Vi har tatt noen snarveier. Alle førsteplasser på mandager og tirsdager er godskrevet med 100 kroner, andreplassene med 75 kroner og tredjeplasser med 50. Vi har ikke tatt hensyn til om det har vært nok deltakere til å dele ut premier til alle pallplassene på de aktuelle dagene.

Selv om det vanligvis ikke deles ut pengepremier i helgeturneringer, har vi brukt samme fordelingsnøkkel der. Vi har ikke tatt med KM i matchplay.

Stine toppet ikke listen, men sanket ganske så mange gavekort

I år har vi imidlertid ikke tatt bryet med å sammenligne “innspilte” penger med det som er betalt i startkontingent.

Antall premierte ligger på omtrent samme nivå som de to foregående årene. Det var 65 i år, sammenlignet med 67 i fjor og 68 i 2017.

Også som i de to foregående årene, toppes listen av Olaf Thomassen, som tjener på at han stiller til dyst på både mandager og tirsdager.

RankFornavnEtternavnM-pengerM-birdiesHelgS-pengerS-birdiesSum
1Olaf Thomassen8256002005754002600
2LarsSandberg6508002251675
3StineTorgersen5754005251500
4Per FrodeHaugen6006002501450
5OddHole4751001006751350
6YngveAndersen475100756501300
7Bjørn Hallme9501001050
8BjarneRøed725100150975
T9KristianBjerve750100100950
T9ØivindNordanger750200950
11FinnEricsson550300850
12PerHaakonsen775775
13Jan ToreSamuelsen425100200725
T14SimenThomassen400250650
T14SanderLund650650
T16Steinar Nordskog425200625
T16PetterTomren50100275200625
18Arve Hansen550550
19JonKittilsen225100100100525
20RuneSørlie400100500
21Ragnhild LiedJohansen10075300475
T22EspenNordskog17520050425
T22MortenOlstad17520050425
T22Knut OlavSørset150100175425
25ArveSørlund425425
T26ØyvindWulfsberg35050400
T26JensTofteberg150150100400
28TerjeEkseth275100375
29RonnyWaagenæs150175325
30Marit Bjørnstad300300
T31IsakLadegård275275
T31Hanne HoelTofteberg100175275
T33FinnRaaness150100250
T33Sten-ArneSkulbru7510075250
T35Harald B.Nilsen250250
T35BengtTullander250250
T37ElinBjørnhaug17550225
T37AsbjørnSolevåg17550225
T37ArveBjerke7510050225
T37TrondBjerke225225
T37AnnSund225225
T42StefanJohanson200200
T42AsbjørnHerdal100100200
T42KjellHøydahl100100200
T45TonyFarinha75100175
T45Oscar S.Storeide75100175
T45EivorArntsen175175
T45JohnSørensen75175
T49TerjeBjørnstad50100150
T49VegardYtterli50100150
T51Finn ArneJohansen125125
T51Bjørn H.Jensen125125
T51PetterSolli7550125
T51Ann LisbetBrathaug5075125
T51TrondTorgersen5075125
T51Jan-RogerArnesen125125
T51UnnWigdahl125125
58EirikSandberg5050100
T59ØyvinnHansen7575
T59KnutVoksø7575
T61Knut S.Hanssen5050
T61EllenHerdal5050
T61EigilFranck5050
T61Kirsten V.Gustavsen50 50
T61WencheWestberg5050

Forklaring

M-penger = Gavesjekker for plassering i Mandagscup

M-birdies = Gavesjekker for birdier i Mandagscup

Helg = Premiert i helgeturnering

S-penger = Gavesjekker for plassering i Seniorcup

S-birdies = Gavesjekker for birdier i Seniorcup

Premiesjekker

Husk at premiesjekkene fra Golfhandelen går ut ved nyttår, så ta deg en tur til Brynseng før det er for sent.

Banen er stengt

Da kom meldingen vi helst ville vært foruten:

Banen er stengt for i år

Derfor ble det altså, som i fjor, ingen november-runder i år.

Det er mye kuldegrader i vente, så forsåvidt var ikke beskjeden uventet, og nå skal banen få hvile noen måneder og forhåpentligvis bli like bra neste år som den har vært i år.

Takk for sesongen!

(Bilder: Rita Åse, 2010)