Drive-in-range åpen

I 2020 åpnet altså drive-in-rangen på Krokhol åpnet palmesøndag 5. april.

Vi tror dette er rekord. Det er over en uke tidligere enn i fjor (bildene er fra 13. april 2019).

Ballautomaten tar foreløpig bare bankkort. Fordelen med dette er at ingen behøver å berøre automaten ettersom man kan “tæppe” (som visst nok er det det offisielle ordet for berøringsløs betaling). Prisene er uendret fra i fjor. Ballkort kan foreløpig ikke brukes, og det er heller ikke muligheter for å få “fyllt på” ballkortet.

Ett “klipp” med bankkort koster 20 kroner og gir ca. 36 baller.

NB! Det er bare lov å slå fra matte. Gresset trenger å vokse uforstyrret.

Husk at dette er korona-tider, så det gjelder spesielle regler:

  • Ikke besøk rangen hvis du har symptomer på smitte.
  • Dette gjelder også generelle symptomer på forkjølelse.
  • Følg generelle råd og retningslinjer gitt av helsemyndighetene og kommunen.
  • Hold avstand til hverandre. Minimum 2 meter.
  • Husk å sette bagen slik at andre kan passere bak deg på god avstand. Eller la den ligge i bilen – det er jo det som er så fint med en drive-in-range.
  • Hold også avstand til hverandre på parkeringsplassen.
  • Ta for sikkerhets skyld med en egen pose til hente baller i. Hvis du er nødt til å bruke kurv, skal den sprayes med anti-bac etterpå (så det bør du også ha med deg).
  • Det er ikke lov å ta på ballene, og derfor ikke lov å pegge dem opp. Bruk derfor fortrinnsvis kun jernkøller.
  • Bruk kun eget utstyr.
  • Ikke bruk søppelkassene. Ta med søppel hjem.

Den siste snøen

I tydeligvis yr glede over gårsdagens gladmelding, har vi mottatt følgende epistel fra vår trofaste korrespondent, hr. Tomren (a.k.a. Petter):

Jeg lovet å beherske meg for 2 dager siden. Derfor forventer jeg ikke dette publisert, i særdeleshet ikke etter den gode nyhet av 31.3. om at golfbanene kan åpne. Kunne imidlertid ikke stå for denne. Forhåpentligvis siste snø/issvull på Krokhol i vår. Funnet under singel bak låven.

Og når jeg først har brutt løftet kan jo Prosjekt “Forbi bom” også presenteres som ferdig.

Den siste sne altså. Til sammenligning så det slik ut på samme tid i fjor:

 

 

 

 

 

 

Da åpnet altså banen 3 uker senere.

Nå er det offisielt

Helsedirektoratet har åpnet for organisert idrettslig aktivitet (ikke aprilsnarr)!

Det følgende står på NGFs nettsted:

I pressekonferanse kl. 11.30 i dag fortalte Helsedirektør Bjørn Guldvog at det nå kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet så lenge man holder seg innenfor de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (Ikke selv smittet eller i karantene, maks. 5 pers i gruppe, min. 2 m avstand både innad i gruppa og til andre grupper, håndhygiene, hosteregler etc.).

I golfen har vi jobbet hardt for å få til denne åpningen og er glade for at den kom nå før påske, men vi er også veldig bevisste på at den kommer med ansvar for hver og en av oss.

Er klubben i det minste i tvil om dere er innenfor retningslinjer og råd som er gitt for å hindre smitte så avstå.
Trykket kan nå i starten bli veldig stort på enkelte baner. Klarer dere å håndtere det uten at smittefaren øker?

Hvis ikke bør dere ha en gradvis åpning. Kanskje bare medlemmene først? Som klubbleder sitter du med ansvar.

Myndighetene har bedt oss om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Er din reise til en golfbane (som ligger litt langt unna) strengt nødvendig?
Vedlagt og nedenfor finner dere retningslinjer for hvordan opptreden på bane bør være før, under og etter spill. Disse må bekjentgjøres til alle medlemmer og alle som besøker golfbanen. Bruk nett, sosiale medier, plakatoppslag etc. (Vi jobber med å finne en løsning slik at dere kan lenke direkte til disse retningslinjene. Dette er forhåpentlig på plass i morgen.)

Foreløpig anbefaler vi at drivingrange holdes stengt. Det arbeides med retningslinjer for drivingrange, nærspillområder, en til en instruksjon osv.

Kos dere på golfbanen, men husk smittevernreglene og retningslinjene.

Her er retningslinjene når banen åpnes for spill. Når det blir vet vi ikke enda, men det blir nok ikke umiddelbart, ettersom det fremdeles er tæle i bakken (i hvert fall var det det for noen dager siden). Det er tre sider, men for å gjøre det enkelt forhåndsvises bare den først. Klikk på bildet og bruk pilene til å lese alt.

Enten du spiller på Krokhol eller en annen bane er det selvfølgelig viktig at reglene overholdes. Hvis ikke, kan vi risikere at banene blir stengt igjen.

Legg også merke til at NGF foreløpig anbefaler å ikke åpne driving ranger.

 

 

 

Digitalt korona-møte

Golfforbundet avholdt i går et digitalt møte med golfklubbene. Vi var representert ved Egil Sørset.

På denne lenken kan du se presentasjonen som ble gitt av NGF

Det skal komme beskjed i løpet av dagen om det blir åpnet for spill med restriksjoner. Restriksjonene er forklart i presentasjonen.

Singel og sand

Oppfordring ignorert

19. mars, dvs. for neste to uker siden, oppfordret vår trofaste korrespondent, hr. Tomren, friske og raske medlemmer til å bidra ved å rake singelen foran klubbhuset, som hadde blitt uryddig etter brøyting i vinter. I dag sendte han oss følgende hjertesukk:

Det er i corona-tider man finner ut hvem som er autoritet. Da bane-eier ba om ballplukking ved rangen strømmet det på. Da Deres medarbeider, hr Redacteur, antydet raking av singel foran klubbhuset skjedde intet. Min far sa at kongens tjener hadde også en tjener, han het Gjør det sjøl. Nå har Gjør det sjøl raket ut gammel og kjørt til ny singel, så nå er det gjort.

Suttan og suddeli…

Dette er for øvrig en utmerket anledning for en gjensyn med Salhuskvintetten, som en honnør the singelrakeren.

 

 

Det våres!

Krokhol-hvitveis titter frem.

Vår trofaste korrespondent, Hr. Petter Tomren, har hatt nok en økt på Krokhol, og har sendt oss følgende rapport:

Og på bilde nr 2 ser man hvor åpent og pent det er i skråningen ovenfor veien mellom green hull 4 og rød tee hull 5. En herre med navn på 4 bokstaver har «skylda». Siste bilde er drenerings-status ved green hull 3. 4-5 grøfter av ulik lengde har nå fått behandling med drensslange mv. Det gjenstår å finne ut om det hjelper. Kun en åpen grøft nå, som går i rør under veien og ned til kum. Denne blir stående åpen en stund. Det kan bli nødvendig å grøfte videre langs fjellet/skråning retning green hull 4.

 

Kloke ord i disse korona-tider

Oppfordring fra Golfforbundet,

som noen syntes det var en god idé at vi legger ut her:

Det er dessverre mange som tenker mer på sine rettigheter som kunde, i stedet for sine forpliktelser som klubbmedlem, men vi regner med at dette ikke er et påfallende trekk hos Krokhol-medlemmer.

Vi vil minne om at et medlemskap i en golfklubb/et idrettslag er noe annet enn et kundeforhold.

Det er medlemmene som utgjør klubben og det finnes ingen eiere eller «rike onkler» som kan bidra med fri og ekstraordinær kapital. Medlemmene avgjør på årsmøtet og i perioden mellom årsmøtene har de valgt et styre til å forvalte og drifte klubben etter beste evne.

Per dato er det ingen som vet hvor langvarig denne meget spesielle situasjonen blir, men uansett er det fornuftig å ta vare på de verdiene som golfanleggene utgjør, og da må anleggene vedlikeholdes slik at vi kan benytte dem når vi «har kommet over på den andre siden» av denne pandemien.

Så får vi håpe at golfens egenart, med at den utøves ute i friluft og med god boltreplass, gjør at vi vil være blant de aller første som kan komme i gang igjen med vår aktivitet. Medlemmene må betale sin kontingent, klubben har sine forpliktelser å ivareta, men klubben bør også vise forståelse og finne ordninger dersom det er medlemmer som har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronaviruset.

Antagelig ingen golf i påsken

Norges Golfforbund har sendt ut følgende melding via Golf-nytt:

NGF sendte 13. mars ut en melding der vi anbefalte at golfen holdt seg lojale til myndighetenes vedtak om stengning av all organisert idrettsaktivitet t.o.m. 26. mars. Dette gjorde vi for å bidra til dugnaden for å hindre smitte av korona.

Parallelt har vi kontinuerlig jobbet for både å forberede en baneåpning med restriksjoner, og for å få nasjonale myndigheters aksept for en slik åpning. Vi har påpekt at golfen er velegnet til å spille en positiv rolle for folks fysiske og psykiske helse i disse tider.

Nå har myndighetene videreført forbudet mot organisert idrettsaktivitet t.o.m. 13. april 2020. Vi vil fortsette å jobbe hardt og kreativt for å få til løsninger så raskt som mulig, men inntil det foreligger vil NGF fortsatt anbefale at golfen forholder seg lojalt til nasjonale helsemyndigheters vedtak.

Legg merke til andre avsnitt – det jobbes altså med unntak for golf med restriksjoner, så alt håp er ikke ute.

 

Folkeopplysning:

Drenering er viktig

Vi fortsetter serien med oppfølgingen av de diverse vedlikeholdsprosjektene til vår korrespondent, Petter Tomren.

Diverse grøfter i «sumpen» ved green hull 3 har kost seg gjennom vinteren. Nå må de gjøres ferdig. Først fylles grov flis i bunnen (bilde mangler), deretter drensslange, pukk på begge sider av denne. Deretter grov singel på toppen, så duk oppå singelen. (Det burde også vært sagflis rundt slangen, men lageret er frosset). Til slutt torv på toppen. Så får vi håpe det gror til utover våren. Flere grøfter venter, det er også noen grøfter som må utvides og som blir stående åpne fremover.

Det er fortsatt tæle i bakken og ganske ujevnt på fairway og i rough. Neppe dyp, men så lenge det er minusgrader blir den ikke borte. Men det grønnes litt etter litt. Og så langt ser greenene lovende ut.

Og det er fortsatt både lette og tyngre oppgaver om noen skulle kjede seg i disse tider. …

 

Tur til Tømmerås

Vi har i mange år foreslått at man bør ta en tur til Tømmerås hvis man er på Krokhol og ikke kan spille golf.

I dag tok vi turen selv. Har vært der før, men har aldri gått den blåmerkede stien som starter opp rett bak hull 7. Den er til tider litt bratt, og av og til litt kronglete, men ikke noe problem. Etter litt klatring forbi gamle hull 12 på backen (nå diskgolf-hull nr. 16), dreier stien mot høyre og følger åsen som heter Svarvestolen på langs og så oppover. Etter en stund kommer den til Paddetjern, som til tross for navnet er et riktig så idyllisk lite tjern, med sittestokker og bålplasser, så det er nesten en destinasjon i seg selv hvis man vil ha en kortere tur. Turen helt opp er imidlertid bare ca. 2,5 km.

Klikk på bildet for å se et større kart.

Etter Paddetjern kommer vi til Gråbeinmåsan der vi krysser skiløypa som går mellom Tretjerna og Fjell. Deretter dreier stien nordover et stykke, slik at vi kommer langt nok opp til å krysse Styggdalen, som slett ikke er så stygg, men ganske vill, så det er bedre å gå på siden. Så svinger stien opp en bratt bakke, før vi er i krysset med stien mellom Tretjernkoia og Bysetermåsan. Da er det bare 500 m med lett stigning igjen til toppen. Det høyeste punktet i det som var Ski kommune.

Vi tok en annen rute hjem igjen, nemlig stien ned til Høykrokholveien, og så veien tilbake til Krokhol. Dette angret vi på i ettertid, da veien, som er kjempemorsom å kjøre på ski, er litt kjedelig å gå. Et lyspunkt var imidlertid at vi fikk følge av Krokholbekken nesten fra kilden og helt ned den øvre Krokholputten.

En riktig fin tur var det, som hermed anbefales hvis det ikke er mulig å spille golf.

Add Content here

 

 

 

Føremelding 21. mars

Det er altså fremdeles to uker til palmesøndag, men slik så det altså ut på banen i dag.

Det ser jo nesten ut som den er klar til spill, hvis vi ikke hadde vært satt i lav-kontakmodus.

MEN, inntrykket er litt falskt, for det er fremdeles tæle i bakken og is på putter og vann. Og det vil det nok fortsatt være en stund fremover, for det er kaldt om natten nå som det er så fint vær.

Parkeringsplassen var forresten tjokka full i dag – mange innstengte som ville gå tur når de ikke kan dra på hytta. Hvis du kunne tenke deg en tur fra Krokhol i morgen, er det nok best å være tidlig ute.

 

Ball-dugnad i gang

Det tok ikke lang tid før noen tok utfordringen vi la ut på torsdag.

Her er skråningen tydeligvis blitt kjemmet, og antallet baller på rangen er nå betydelig. I henhold til dugnaderne (er det et ord?) ved to av dem (Trond Bjerke og Lars Sandberg), ligger det imidlertid fremdeles igjen en god del baller i det tjukkeste gresset, så det er ingen grunn til å gi seg enda.

Det er også fremdeles behov for å rake singel på terrassen.