“Litt” vått

8. august 2023 Krokhol ble preget av store nedbørsmengder også i dag. Det er Tom Rune som har sendt oss bildet. Hans lakoniske kommentar: “Samme som lørdag.!!!!”. I øyeblikket er det altså en “Spilmann-bane” i og med at du må være i stand til å slå over den midlertidige innsjøen på hull 3. (Midlertidig eller […]

Gode nyheter fra banekomiteen

14. juni 2023 Bedre greener Mange gressutslag Vi har fått bilder og følgende melding fra formannen i banekomiteen, Egil Sørset: I bestrebelsene for å gi oss spillere de beste spilleforholdene jobbet banemannskapene i dag på alle greener. Det ble klippet, dresset, sådd, pigget/hullet, og rullet.  Gressveksten på endel tee-er er omsider såpass bra at vi […]