På oppdrag igjen

24. januar – Med 89 dager igjen til presumptiv baneåpning har vi fått følgende dugnadsrapport fra Petter Tomren: (Neppe noe for Aktuelt dette, men det avgjør redaktøren). Dette dårlige bilde for å dokumentere at dugnadsgjengen var fulltallig tilstede. Riktignok møtte Deres korrespondent bare for å få gratis kaffe, mens Sander, Olaf, Egil, Arve og Lars […]