Årsmøte 2023

Styret hadde styremøte i går, og har vedtatt at årsmøtet 2023 skal avholdes på Sørmarka, torsdag 9. mars kl. 19.00 m.a.o. ca. en måned senere enn vanlig. Så merk kalenderen. Som vanlig, i henhold til vedtektene, må saker som ønskes å bli tatt opp på årsmøtet sendes til styret senest to uker før, og endelige […]