Nytt handicap

Som vi har prøvd å forklare den siste tiden, får alle fra i dag nytt handicap.

Nå er det regnet ut, og ligger på Golfbox.

Går inn på Golbox-siden din og klikk på “Score”, så får du det mitt i fleisen.

Du får også forklart hvordan den er utregnet.

Og hva som var utviklingen for de siste 20 rundene.

Og en grafisk fremstilling av de siste 20 rundene, og hvilke som var handicaptellende.

Og til slutt en detaljert liste over alle rundene som var mer i vurderingen. I eksempelet var det ikke plass til å ta bilde av hele listen. De røde viser de handicaptellende rundene.

Det vil også være en del som ikke har 20 runder liggende i Golfbox fra de siste tre sesongene. Da blir den nye handicapen beregnet som vist i tabellen.

Hvis du mener du har fått feil handicap, kan du sende en melding til handicapkomiteen og forklare hvorfor. Leder av handicapkomiteen er Finn-Arne Johansen: fajohans@gmail.com

En ny golfer spiller sin første runde over 9 eller 18 hull ut ifra et spillehandicap for handicap 54,0.
Deretter beregnes om spillerens første handicap er 54,0 eller lavere iht. tabellen ovenfor.

 

WHS-video nr 9

Siste video i en serie på ni om det nye handicapsystemet. Klikk på bildet til høyre eller nedenfor (avhengig av hva slags enhet du bruker).

Det er også viktig å registrere runder samme dag som de spilles fordi ditt nye handicap regnes ut over natten.

I tillegg til under Aktuelt, er alle videoene også lagt ut på siden til handicapkomiteen.

WHS-video nr 8

Åttende video i en serie på ni om det nye handicapsystemet. Klikk på bildet til høyre eller nedenfor (avhengig av hva slags enhet du bruker).

Hvordan dine prestasjoner vurderes vil også avhenge av forholdene. Systemet ser på alle scorene som er levert inn samme dag og justerer i henhold til om det har vært unormalt mange lave eller høye scorer.

Et slikt system har vi hatt i Golfbox lenge for turneringer, men nå skal det altså gjelde alle runder.

Derfor er det viktig at du registrerer scoren samme dag som du spiller – men du ikke.

WHS-video nr 7

Sjuende video i en serie på ni om det nye handicapsystemet. Klikk på bildet til høyre eller nedenfor (avhengig av hva slags enhet du bruker).

Maksimal tellende score på hvert hull er netto dobbelbogey – i praksis det samme som når du får null Stableford-poeng.

Hvis du bruker 10 slag på 5-ern på Krokhol, hvor de aller fleste av oss får i hvert fall ett slag, så er det 8 som teller i handicapsammenheng. Men hvis du spiller slaggolf, skal du fremedeles skrive 10 på kortet.

Formelen er altså: par + tildelte slag på hullet + 2.

WHS-video nr 6

Sjette video i en serie på ni om det nye handicapsystemet. Klikk på bildet til høyre eller nedenfor (avhengig av hva slags enhet du bruker).

Spillehandicapet du får, leser du av slopetabellen som før. Her er det ingen endringer for oss, men for skotter og engelskmenn byr dette på store endringer.

WHS-video nr 5

Femte video i en serie på ni om det nye handicapsystemet. Klikk på bildet til høyre eller nedenfor (avhengig av hva slags enhet du bruker).

Grunnen til at denne videoen er med, er at det er ganske mange steder, spesielt Storbritannia, hvor sloperatingsystemet ikke har vært i bruk. For oss forblir systemet for hvordan banene slopes det samme, men det er kanskje greit med en påminnelse om hva som ligger bak tabellen som står på veggen på turneringsbua.

WHS-video nr 4

Fjerde video i en serie på ni om det nye handicapsystemet. Klikk på bildet til høyre eller nedenfor (avhengig av hva slags enhet du bruker).

Det nye systemet kan omfatte flere spilleformater enn før (f.eks. fourball/bestball), men NGF har bestemt at hvilke runder som er handicaptellende skal være som før. Det vil si at matchplay, runder der det er pålagt å spille med færre køller enn 14 (f.eks. Jernslaget), fourball, foursome og scramble fremdeles er ikke-handicaptellende runder.

Selv om Stableford ikke lenger skal brukes til handicapregulering, er stablefordrunder fremdeles handicaptellende.

WHS-video nr 3

Tredje video i en serie på ni om det nye handicapsystemet. Klikk på bildet til høyre eller nedenfor (avhengig av hva slags enhet du bruker).

Det nåværende systemet er i stor grad basert på de beste prestasjonene. Det nye systemet er basert mer på gjennomsnittlige prestasjoner.

WHS-video nr 2

Video nummer to i en serie på ni om det nye handicapsystemet. Klikk på bildet til høyre eller nedenfor (avhengig av hva slags enhet du bruker).

Høyeste handicap blir 54, og alle reguleres på samme måte uavhengig av handicap. Det blir derfor ikke særregler for “klubbhandicap” (som utgår) eller for spillerne med lavest handicap (i dag under 4,5).

WHS-video nr 1

 

Den første videoen i en serie på ni. Klikk på bildet til høyre (eller nedenfor hvis du leser dette på mobilen).

Snart får du nytt handicap

Det er bare et par uker til 1. mars, datoen da det nye handicapsystemet (WHS) trer i kraft.

I den forbindelse kommer vi til å legge ut en del videoer fra de øverste internasjonale golforganene, som golfforbundet har gitt oss tilgang til.

Den første gir litt av bakgrunnen for innføringen av det nye systemet, og deretter følger resten slag i slag. Alle videoene er på engelsk.

Foreløpig har vi ikke klart å legge videoen inn på siden, så den blir åpnet i en ny fane. Klikk på bildet!

 

Nytt handicapsystem fra neste år

Det følgende er sakset fra Golfforbundet.no
(https://www.golfforbundet.no/ngf-nytt/world-handicap-system-2020-whs):

World Handicap System 2020 (WHS)

Fra 2020 innføres et helt nytt handicapsystem i hele verden, og planlagt oppstart i Norge er januar 2020.

For norske golfere medfører WHS en helt ny metode å beregne handicap sammenlignet med EGA Handicap System. Men selv om metoden for å beregne handicap er ny spilles golf på akkurat den samme måten. Du spiller en runde og registrerer resultatet i GolfBox, og GolfBox beregner nytt handicap etterpå.

Den største praktiske forskjellen er at du ikke lenger skal registrere en Stableford poengsum totalt for runden, men hvor mange slag du hadde på de hullene du spilte. Stableford poeng brukes ikke lenger (fra 2020) til å justere handicap opp eller ned som før, men er fortsatt aktuell som konkurranseform.

Det er fortsatt en del informasjonsmateriell om WHS som ikke foreligger i endelig utgave, men NGF har nå lagt ut en del praktisk informasjon som norske golfere og klubber kan begynne å sette seg inn i.

Mer informasjon kommer fortløpende utover høsten/vinteren så snart det foreligger fra EGA og NGFs hjemmesider blir også oppdatert jevnlig.

Det vil komme mer informasjon ettersom den blir tilgjengelig.

Systemet er for øvrig en variasjon på det som har vært benyttet i USA i mange år. Du vil ikke få noe vesentlig annerledes handicap med det nye systemet.